Kuva: Seppo Haavisto
KT Kuntatyönantajat on huolissaan osaavan työvoiman riittämisestä kunta-alalla.

KT Kuntatyönantajat vaatii, että kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeet on otettava huomioon budjettiriihessä. KT haluaa myös, että alueellisia työllisyys- ja yrityspalvelukokeiluja jatketaan ja laajennetaan. Työvoimatarvetta täyttämään halutaan myös maahanmuuttajia.

KT:n mukaan tulokset osoittavat, että kokeilujen avulla työllisten määrää voidaan merkittävästi nostaa. Maakuntien perustamisen siirryttyä tulee järjestön mukaan kokeiluista hankittua tietoa arvioida tulevia palvelumalleja kehitettäessä. Tueksi tarvitaan selvitys Pohjoismaiden työvoimapalvelumalleista ja niiden vaikuttavuudesta.

Palkkatukiin pitää KT:n mukaan kohdentaa määrärahoja palkkatukiseteliä kehittämällä ja tuen monipuolista käyttöä edistämällä. Näin parannettaisiin etenkin vaikeimmin työllistyvien työllistymismahdollisuuksia.

KT:n mielestä palkkatuetun työllistämisen on oltava mahdollista myös kunta-alan tehtäviin.

Lisää aloituspaikkoja

Kunta-alan osaavan työvoiman riittämisestä huolestunut KT vaatii lisää aloituspaikkoja esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden kouluttamiseksi sekä maisteriopintojen avaamiseksi.

Kuntatyönantajat vaatii, että lastenhoitajille tulee olla tarjolla opintopolkuja, joiden kautta pääsee ammattikorkeakoulujen opintoihin.

KT pitää välttämättömänä käynnistää nopeavaikutteinen täydennys- ja muuntokoulutus. Järjestön mukaan se on keino saada kelpoisuusehdot täyttävää työvoimaa kunta-alan tehtäviin, joissa on työvoimavajetta.

Lisäksi tulee valmistella säädösmuutokset, jotta käynnissä olevissa koulutusohjelmissa opiskelevat saavat pätevyyden niihin tehtäviin, joissa kelpoisuusehtoja on tiukennettu opiskelun aloittamisen jälkeen, KT vaatii.

Helpommin opin äärelle

Koulutuspolitiikasta tulee siirtyä kohti osaamispolitiikkaa, KT vaatii. Työn murrokseen liittyvä osaamistarpeiden uudistuminen edellyttää, että koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja uudistuvaa osaamista vahvistetaan. Tähän päämää muun muassa käynnistämällä aikuiskoulutuksen reformi ja helpottamalla opintopolulle pääsemistä oppisopimusten ja tutkinnon osien suorittamisen kautta.

Lisäksi KT haluaa, että kehitetään toimintamalleja, joilla edistetään työntekijän siirtymistä työstä toiseen ilman työttömyysjaksoa. Koulutuspaikkojen riittävyydestä pitää huolehtia alueellisten tarpeiden mukaisesti.

Maahanmuuto avuksi

Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää myös työvoiman maahanmuuton suunnitelmallista lisäämistä kunnallisten ja tulevien maakunnallisten palvelutehtävien tarpeet huomioon ottaen. Tätä varten tarvitaan ensi vaiheessa selvitystietoa työvoimatarpeesta etenkin keskeisillä sote-ammattialoilla. Myös toimintamalleja on kehitettävä.

KT pitää tärkeänä huolehtia kuntatalouden vakaudesta.

– Se luo edellytykset pitkäjänteiselle johtamiselle, vastuulliselle henkilöstöpolitiikalle ja palvelujen kehittämiselle tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi, järjestö katsoo.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*