Sote-kuntayhtymä Kymsoten kulujen pitäminen kohtalaisesti kurissa vauhditti Kotkan ylijäämäistä tulosta. (Kuva: Ville Miettinen)

Viime vuosina suurten taloushaasteiden kanssa kamppailleen Kotkan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on noin 140 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos oli kutakuinkin viime keväänä talouden tasapainotustoimien jälkeen vahvistetun talousarvion mukainen, eikä syksyllä ennustettu alijäämäinen tulos toteutunut.

Syksyn ennusteessa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman realistisesti mahdolliset tuloksen negatiivisuutta lisäävät tekijät, kuten vasta toimintansa aloittaneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten mahdollinen iso alijäämä, jotka kuitenkin jäivät toteutumatta.

– Kotkan maksuosuus Kymsotelle näyttelee merkittävää osaa kaupungin kokonaismenoista ja näin ollen kuntayhtymän onnistuminen niin palveluiden tuottamisen kuin talouden näkökulmasta on erittäin tärkeää, kaupunginjohtaja Esa Sirviö sanoo tiedotteessa.

– Kuntayhtymä teki niukasti alijäämäisen tuloksen, mutta on syytä huomata, että tulos pohjautui muutamaan kertaluontoiseen erään. Ilman näitä kertaluontoisia eriä kuntayhtymän tulos olisi ollut voimakkaasti alijäämäinen ja jäsenkunnat olisivat joutuneet varautumaan kuntayhtymän alijäämän kattamiseen, joka olisi muuttanut myös Kotkan kaupungin tilinpäätöslukuja.

Myös koko Kotkan kaupunkikonserni (kaupunki + tytäryhtiöt) teki reilusti ylijäämäisen tuloksen, noin 6,7 miljoonaa euroa.

Kaupungin taseeseen tehdyn korjauskirjauksen johdosta taseeseen kertynyt alijäämä muuttui ylijäämäksi.

– Taseen korjauskirjaus, joka oli suuruudeltaan 15,2 miljoonaa euroa, oli välttämätöntä tehdä tilintarkastusyhteisön esityksestä. Korjauskirjaus perustui vanhaan, vuonna 1993, tehtyyn virheelliseen tasemerkintään, Esa Sirviö perustelee.

Korjauskirjauksen myötä emokaupungin taseessa on vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä kumulatiivista ylijäämää noin 9 miljoonaa euroa ja koko kaupunkikonsernin taseessa on puolestaan tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää noin 50 miljoonaa.
Kuntalain vaade kaupungin taseessa olevien alijäämien kattamisesta viimeistään vuoden 2022 tilinpäätöksessä on nyt toteutettu, Sirivö sanoo.

Kaupunginjohtaja kuvaileekin Kotkan taloustilannetta “oleellisesti valoisammaksi” kuin joitakin vuosia sitten. Tasapainottamisen haasteet eivät kuitenkaan ole kadonneet.

-Väestömme vähenemisen sekä ikääntymisen myötä verotulokertymämme kunnallisveron osalta tuskin tulee kasvamaan. Investointipaineemme on valtavan suuri jo lähitulevaisuudessa, mikä tuo oman haasteen talouden tulevaan toteutumiseen. Lisäksi koronaviruksen mukanaan tuomat haasteet näkyvät taatusti kaupunkimme tulokertymässä sekä toimintakuluissa ja tilanteen vaikutuksia kaupungin talouteen on vielä vaikea arvioida, mutta vaikutukset tulevat olemaan todella suuret, Sirviö ennustaa.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*