KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen toivoo valtiolta linjakkuutta merkittävissä asioissa, jotka koskevat kuntatyönantajien vastuualueita. Arkistokuva: Liisa Takala

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti viime keskiviikkona ministerityöryhmän linjauksista, jotka koskevat TE-palveluiden siirtämistä kunnille vuoden 2024 aikana.

Yhden linjauksen mukaan TE-toimistojen henkilöstö siirtyisi kunnille liikkeenluovutuksella.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tiedotti perjantaiaamuna (3.9.), että menettely on poikkeuksellinen ja rajoittaa kuntien mahdollisuuksia toteuttaa TE-palveluita.

– Aikaisemmin vastaavissa tilanteissa on todettu, että viranomaistehtäviä ei voida siirtää kunnilta valtiolle liikkeenluovutuksena. Valtio oli tätä mieltä esimerkiksi siirrettäessä toimeentulotehtäviä Kelaan, Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen ihmettelee.

Lievonen toimii myös KT:n valtuuskunnan puheenjohtajana.

KT vaatii linjauksen juridista arviointia

TEM:n tiedotteen mukaan ministerityöryhmä totesi kokouksessaan, että TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntiin virkamieslain mukaisesti liikkeenluovutuksella tehtäviensä mukana ja pääsääntöisesti voimassa olevilla tehtävänkuvilla.

Liikkeenluovutuksessa työsuhteiden oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-edut siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle.

KT muistuttaa, että toimeentulotuen siirrossa Kelalle vuonna 2017 vedottiin Euroopan yhteisön tuomioistuimen näkemykseen siitä, että liikkeen luovutuksena ei ole pidettävä julkisyhteisön rakenteen uudelleenjärjestämistä tai hallinnollisten tehtävien siirtämistä julkisyhteisöltä toiselle.

Sen vuoksi henkilöstön liikkeen luovutus ei ollut tuolloin mahdollinen, KT:n tiedotteessa muistutetaan.

– Valtiolta kaivataan linjakkuutta näissä merkittävissä kuntatyönantajia koskevissa asioissa, KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen painottaa.

– Kunnille on myös korvattava uudistuksen myötä tulevat kustannukset täysmääräisesti, koska samalla muutetaan työnhakijan palvelua enemmän henkilöstöresurssia vaativaan suuntaan.

TE-palveluiden siirtoa koskeva hallituksen esitys valmistellaan syyskuun aikana. KT pitää välttämättömänä, että ministerityöryhmän linjaus arvioidaan juridisesti uudestaan.

– Jos arvioinnissa päädytään siihen, että viranomaistehtävien siirto liikkeen luovutuksena on mahdollista valtion ja kuntien välillä, kunkin siirron kohdalla on erikseen arvioitava, täyttyvätkö liikkeen luovutuksen kriteerit. Sen arviointi, onko kyseessä liikkeen luovutus, on usein haasteellista, KT tiedottaa.

”Kelakin aikanaan rekrytoi kuntien aiempaa henkilöstöä”

KT arvioi, että siirto liikkeen luovutuksella rajaa työnantajan mahdollisuutta määrittää palvelussuhteen muoto työllisyyspalvelujen tuottamisen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Kirsi-Marja Lievosen mukaan kunnissa on tahto tehdä asiat oikeasti hyvin ja löytää parhaat ratkaisut.

– Valtion toimintatavat eivät varmasti sovellu sellaisenaan kuntiin, mutta tulemme joka tapauksessa rekrytoimaan valtiolta vapautuvia resursseja, aivan kuten Kelakin aikanaan rekrytoi kuntien aiempaa henkilöstöä.

– Tuolloin kunnissa sijoitettiin uudelleen paljon henkilöstöä. Valtiokin voi isona työnantajana tehdä samaa hyvän henkilöstöpolitiikan nimissä.

Hallitus päätti kevään 2021 puoliväliriihessä jatkavansa valmistelua TE-palveluiden siirtämiseksi kunnille.

TE-palveluiden siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 aikana.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. 32001L0023
  Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
  ——–

  I LUKU
  Soveltamisala ja määritelmät
  1 artikla
  1. a) Tätä direktiiviä sovelletaan yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketominnan osan luovuttamiseen toiselle työnantajalle sopimukseen perustuvan luovutuksen taikka sulautumisen kautta.
  b) Jollei a alakohdasta ja tämän artiklan jäljempänä olevista säännöksistä muuta johdu, tässä direktiivissä tarkoitettuna luovutuksena pidetään oman identiteettinsä säilyttävän taloudellisen yksikön luovuttamista, jolla tarkoitetaan pää- ja sivutoimisen taloudellisen toiminnan harjoittamiseksi järjestettyä resurssikokonaisuutta.
  c) Tätä direktiiviä sovelletaan taloudellista toimintaa harjoittaviin julkisiin tai yksityisiin yrityksiin riippumatta siitä, tavoittelevatko ne voittoa. Tässä direktiivissä tarkoitettuna luovuttamisena ei pidetä hallintoviranomaisten uudelleenorganisointia eikä hallinnollisten tehtävien siirtoa hallintoviranomaiselta toiselle.
  2. Tätä direktiiviä sovelletaan siltä osin kuin luovutettava yritys tai liike taikka yritys- tai liiketoiminnan osa sijaitsee alueella, jolla perustamissopimusta sovelletaan.

  Kohta c

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*