Toimiksi lupaprosessin sujuvoittamiseksi maakuntajohtajat esittävät mm., että kolmansista maista tulevien henkilöiden osalupapäätösten tekeminen siirretään nykyistä useammalle TE-toimistolle. (Kuva: Ville Miettinen)

Maakuntajohtajat korostavat työperusteisen maahanmuuton edistämistä ja siihen liittyvää lupamenettelyn kehittämistä, jotta alueet pystyvät vastaamaan äkillisiinkin työvoiman tarpeeseen liittyviin muutoksiin.

Yhteisessä kannanotossaan maakuntajohtajat muistuttavat, että koronapandemia on aiheuttanut poikkeusolot sekä lomautuksia ja irtisanomisia. Siitä huolimatta lukuisilla yrityksillä ei ole ollut käytössään tarvittavaa henkilöstöä. Työvoimapulaa on ollut monilla eri aloilla. Ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Kannanotossa viitataan Vihriälän raporttiin, jonka mukaan työllisyydessä palataan kriisiä edeltävälle tasolle, mikäli Suomen kokonaiskysyntä elpyy kriisin jälkeen nopeasti.

Osaava työvoima on maakunnan elinvoimaisuudelle tärkeä voimavara, mutta useat maakunnat ovat kärsineet osaajapulasta jo ennen koronakriisiä. Maakuntien liitot peräänkuuluttavat nyt yhteisessä kannanotossaan toimia, joilla edistetään ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja siihen liittyvää lupamenettelyä.

Toimiksi lupaprosessin sujuvoittamiseksi maakuntajohtajat esittävät mm., että kolmansista maista tulevien henkilöiden osalupapäätösten tekeminen siirretään nykyistä useammalle TE-toimistolle. Lisäksi työperusteisen maahanmuuton tulorajoissa tulisi huomioida alueelliset tekijät. Maakuntajohtajien mukaan nopeiden ja joustavien lupakäytäntöjen varmistamiseksi työlupalinjauksia tulisi tehdä jokaisessa ELY-keskuksessa ja osalupapäätöksiä TE-toimistoissa. Kannanotossa esitetään myös, että yrittäjien neuvontaa lupahakemusten tekemisessä lisätään, koska jopa 70 prosenttia lupahakemuksista on epätäydellisiä.

Ulkomaista työvoimaa tarvitaan paikkaamaan työvoimapulaa lukuisilla eri aloilla, niin ammattityöntekijöissä kuin erityisosaajissa. Maakuntajohtajien mielestä lupien valmisteluun ja päätöksentekoon tulee saada entistä enemmän alueellista asiantuntemusta, jotta pystytään nopeasti reagoimaan eri alueiden työvoimatarpeeseen.

Maakuntajohtajat muistuttavat, että osaavan työvoiman kannalta avainasemassa ovat myös ulkomaalaiset tutkijat, opiskelijat ja maassamme tutkinnon suorittaneet ja heidän perheensä.

– Ulkomaalaisten opiskelijoiden osalta tulee hyödyntää entistä tehokkaammin korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa VIRTA-opintotietopalvelua ja Koski -tietovarantoa. Esitämme lisäksi, että korkeakouluille myönnetään mahdollisuus antaa puolto opiskelijoiden lupa-asioissa, koska niillä on käytännön tieto kustakin opiskelijasta (vrt. Hollannin malli), maakuntajohtajien kannanottomuistiossa todetaan.

– Myös ehdotus, jonka mukaan opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen lupaa pidennetään kahteen vuoteen, on tarpeen toteuttaa nopeasti.Tärkeää olisi tehostaa myös jo Suomessa olevien ulkomaalaisten henkilöiden tutkintojen tunnustamista ja osaamisen tunnistamista sekä vahvistaa heidän osaamistaan aloille, joilla työvoimatarvetta on.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*