Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön, Suomen Pankin ja uusien hyvinvointialueiden eläkeasioista. Vuosi 2022 oli historiallisen vaikea markkinoilla Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan. (Kuva: Pixabay)

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto oli viime vuonna -7,0 % eli -4,6 miljardia euroa.

Kevan sijoitusomaisuudesta parhaan tuloksen tekivät hedgerahastot, jotka tuottivat 6,1 %, pääomasijoitukset 3,1 % sekä kiinteistösijoitukset 2,7 %. Korkosijoitukset tuottivat -11,3 % ja noteeratut osakkeet -11,4 %.

-Negatiivinen tulos on aina pettymys. Tällä kertaa sen taustalla vaikuttivat maailman tapahtumat: Ukrainan sota, energiakriisi, inflaation kiihtyminen, ja niistä seurannut korkotason nousu. Niiden seurauksena osakemarkkinoiden arvot putosivat ja myös korkosijoitusten arvot kärsivät, Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander taustoittaa.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuosi sitten käynnisti globaalin inflaation, joka johti pitkään jatkuneen keveän rahapolitiikan kauden päättymiseen. Inflaation myötä nousivat myös korot, mikä johti kaikkien varallisuusarvojen laskuun. Tämä näkyi myös Kevan sijoitustuloksessa.

Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari kuvailee vuotta 2022 historiallisen huonoksi sekä osake- että korkomarkkinoilla. Huotari arvioi tilanteen jatkuvan sijoittajalle hankalana.

–  Samalla on tärkeää muistaa, että eläkesijoittajat ovat jo tehtävänsä perusteella pitkän aikavälin sijoittajia. Yksittäiset tai muutamien vuosien jaksot eivät heilauta perustehtävän hoitamista, eli pitkän aikavälin ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden toteuttamista rahoituksessa, Huotari sanoo tiedotteessa.

Kevan pitkän aikavälin sijoitustuotto onkin ollut hyvällä tasolla. Kevan mukaan sen sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2022 loppuun oli vuotta kohti 3,7 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottamattomana oli 4,9 %. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Kevan viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 1,3 % (nimellistuotto 4,3 %) ja kymmenen vuoden 3,9 % (nimellistuotto 5,7 %).

Kevan jäsenyhteisöjen eli kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palkkasumma oli 20 345 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 4,5 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Kokonaismaksutuloa kertyi 5,8 miljardia euroa. Kunta-alan eläkkeitä Keva maksoi 6,2 miljardia euroa. Maksutulon ja eläkemenon erotus katettiin sijoitustuotoilla.

MainosKeva maksoi vuonna 2022 valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeitä yhteensä 5,4 miljardia euroa. Valtio, kirkko, Kela ja Suomen Pankki rahoittavat itse omat eläkkeensä ja Kevan sijoitusvarallisuus turvaa ainoastaan kunta-alan eläkkeitä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*