Eduskunnan hyväksymässä kiinteistöverolakiesityksessä on kuntien kannalta kiusallinen virhe, jolla voi olla vaikutusta kymmenien kuntien kiinteistöveroprosentin laadintaan.

Hyväksytyssä lakitekstissä on muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin määrittelyn yhteyteen jäänyt sana korkeampi, kun tekstiin oli tarkoitus kirjoittaa alempi.

Virhe merkitsee, että muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia jouduttaisiin laskemaan 189 kunnassa, kun valtiovarainministeriön (VM) tarkoitus – hallituksen esityksen perusteluiden mukaan –  oli mahdollistaa prosentin nosto 27 kunnalle.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen 8. lokakuuta ensimmäisessä käsittelyssä ennen kuin virhe huomattiin. Virhettä ei sen luonteen – kyse ei ole esim. kirjoitusvirheestä vaan ajatusvirheestä joka muutti tarkoituksen päälaelleen – vuoksi voitu korjata ns. teknisenä virheenä 1. ja 2. käsittelyn välissä. VM on tehnyt virheen korjaavan lakiesityksen, joka on annettu eduskunnalle 16. lokakuuta.

Kunnat päättävät sovellettavasta kiinteistöveroprosentista laissa säädettyjen vähimmäis- ja enimmäisprosenttien rajoissa. Ensi vuoden veroprosentit tulee ilmoittaa maanantaihin 17.11. mennessä.

Virheelliseksi osoittautunutta lakiesitystä on kiirehditty, jotta hallituksen päättämät kiinteistöveroprosenttien uudet vaihteluvälit olisivat kuntien tiedossa kun ne päättävät ensi vuoden veroprosenteista.

Laki kiinteistöverolain muutoksesta on tarkoitus vahvistaa 7. marraskuuta, ja käynnissä on työ sen eteen, että myös virheen korjaava esitys ehtisi vahvistettavaksi tuolloin eikä vasta 14.11.

Virhe lakitekstissä olisi kiusallinen, sillä aikavälillä 7.–14.11.2014 pidetään tiettävästi ainakin 105 kunnan valtuuston kokousta, ja näistä 50 kuntaa joutuisi virheellisen lain mukaisen päätöksen tehdessään laskemaan muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttiaan vuodelle 2015 olettaen, että kunnan yleistä ja vakituisia asuntoja koskevaa verotusta ei muuteta.

Joissain kunnissa on jo tehty päätös ensi vuoden veroprosenteista. Kuntaliiton veroasiantuntijan Jukka Hakolan mukaan virheellä ei ole näille kunnille varsinaista vaikutusta.

– Ongelmia voi tulla, jos laki kiinteistöverolain muutos tulee voimaan eri aikaan kuin korjaava laki. Jos kunta tekee muun kuin virheellisen lain mukaisen päätöksen, se on altis valituksille, Hakola sanoo.

Kun uusi laki on tullut voimaan, kunnat voivat tehdä päätöksen uudestaan valtuuston kokouksessa, jolloin päätöksestä tulee lainmukainen.

– Pidempiaikaisia ongelmia ei ole tulossa, mutta ikäviä tilanteita voi tulla, jos joku haluaa vaikka valittaa, Hakola sanoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*