Kaupunginjohtajien mielestä sote-lain rahoituspykälille tarvitaan siirtymäaikaa ainakin vuoteen 2020 asti. (kuva: Ville Miettinen)

Kotkan, Kouvolan, Lahden ja Lappeenrannan kaupunginjohtajat vaativat sote-järjestämislain rahoituspykälien täytäntöönpanolle siirtymäaikaa ainakin vuoteen 2020 asti, jos lain jatkovalmistelu etenee nykyisen luonnoksen pohjalta. Lakiluonnoksessa säädetään kuntien maksamasta sote-rahoituksesta siten, että uudistus tulisi voimaan jo 2017.

– Esitetyllä rahoitusmallilla ja esitetyssä aikataulussa ei voida käynnistää kestävyysvajetta korjaavaa kuntarahoitteista sote-uudistusta, sanovat Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki 26. tammikuuta antamassaan kannanotossa.

Kaupunginjohtajat sanovat, että suurikokoisten tuotantokuntayhtymien perustaminen ja tuotantoprosessien yhtenäistäminen vie kahdesta kolmeen vuotta. Tänä aikana kustannukset kunnissa kasvavat eritahtisesti.

– Helpoin ja hallituin tapa käynnistää uudistus on rahoittaa lakiin suunniteltujen tuotantokuntayhtymien toiminta kuntien todellisiin kustannuksiin perustuvaksi vuosina 2017‒2020. Maksut tulee maksaa suoraan tuotantokuntayhtymille, ja sote-alueelle voidaan tänä aikana maksaa kuntien hyväksi katsoma käynnistysrahoitus.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kuntien tulisi kaupunginjohtajien mielestä asettaa yhdessä sote-alueen kanssa perustettaville tuotantokuntayhtymille palvelutarpeeseen perustuvat kustannustasotavoitteet, jotka niiden tulee saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

– Vain tällä tavoin syntyy luotettava kustannuspohja, johon esitetyn rahoitusmallin mukaiset maksuosuudet voidaan perustaa. Jos uudistuksella halutaan tavoitella kestävyysvajeen pienentämistä, tulee tason sisältää riittävän kunnianhimoinen tuottavuustavoite, Jarva, Myllyvirta, Lindelöf ja Lamminmäki  toteavat.

Kaupunginjohtajat sanovat, että sote-alueen tulisi käynnistysvaiheessa 2016‒2018 keskittyä yhtenäisen IT-kentän ja taloudellisten kannustimien rakentamiseen sekä varmistamaan, että tuotantokuntayhtymien sote-alueelle tuomat, rahoituksen pohjana olevat tarpeelliset kustannukset lasketaan yhtäläisin periaattein.

– On luotava selkeät ja mitattavat tavoitteet, joiden perusteella lain mahdollistama 20 prosentin vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen pohjautuva rahoitusosuus voidaan jatkossa kohdistaa tuotantokuntayhtymille. Sote-alueen on myös aikaansaatava kannustin, jolla taataan, että kaikki kunnat panostavat yhtäläisesti ennaltaehkäiseviin, laissa kuntien vastuulle jääviin toimenpiteisiin.

– Toinen sote-alueen tärkeä käynnistysvaiheen tehtävä on varmistaa, että esimerkiksi asiakasmaksut ja kuntien omistuksessa olevien kiinteistöjen vuokrat määrätään yhtäläisillä periaatteilla.

Johtajanelikon mukaan vuonna 2020 sotella tulee olla toimiva kokonaisrahoitusmalli, joka kattaa muutkin osat kuin kuntien palvelutuotannon.

– Ennen kuin tämä on ratkaistu, ei ole syytä romahduttaa yksittäisten kuntien taloutta rahoitusmallin hallitsemattomalla muutoksella. Sote-uudistuksen tavoitteenahan oli taata yhdenvertaiset palvelut koko maassa ja torjua kestävyysvajetta eikä aiheuttaa kuntien välisiä massiivisia tulonsiirtoja, joilla ei ole edes yhteyttä palvelutasoon.

Kaupunginjohtajat ovat sitä mieltä, että vuoteen 2020 mennessä nähdään myös, mikä on uudistettujen valtionosuuskriteerien todellinen kustannusvastaavuus.

– Tuolloin voidaan katsoa, sopivatko nämä kriteerit todellisuudessa pohjaksi soten rahoitusmallille, johon niitä ei alun perinkään ole tehty.

Edellä mainituilla pääperiaatteilla uudistus voidaan Jarvan, Myllyvirran, Lindelöfin ja Lamminmäen mukaan saada liikkeelle.

– Muutos on toteutettava hallitusti ja vaiheittain siten, että uudet organisaatiot ja kunnat tietävät selkeästi, mitä niiltä odotetaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Perustuslailliset, vapaaehtoiset maakuntien sote-piirit: vuosibudjetti, kuntaveroprosentti sanoo:

  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä Eksotea kukaan ei ole sanonut minkään perustuslain pykälän vastaiseksi. Rahoitusmallia ja demokratiaa voidaan parantaa.

  Eksote on perustettu vapaaehtoisesti ilman soten järjestämislakia – himmelilakia – ja sekavaa rahoitusmallia.

  Myös muissa maakunnissa voidaan perustaa vapaaehtoiset sote-piirit, koska se on kuntien taloudellinen etu sekä koko Suomen kuntatalouden etu. Perustuslaki ei ole este – päinvastoin.

  Parannettu Eksote-valtuusto – sama kuntaveroluokka kuin maakunnan kunnilla; jokaisella maakunnalla on oma sote-budjetti ja sitä vastaava kuntaveroprisentti.

  Eksoten vuosibudjetti ja kuntaveroprosentti:

  Eksoten perustuslaillinen, demokraattinen valtuusto laatii maakunnan asukkaitten lakisääteisten sote-palveluiden vuosibudjetin ja asettaa budjettia vastaavan kuntaveroprosentin.

  – Toimii kymmeniä vuosia oikeudenmukaisesti ilman jatkuvaa sählinkiä. Aikaa ja energiaa voi käyttää sote-valtuustoissa tuottavuuden ja laadun parantamiseen valtakunnallisen rekisterin ohjaamana.

  Sote-budjetti ja kuntaveroprosentti sisältävät maakunnan lakisääteisten palvelujen sairastavuudesta aiheutuneet kustannukset sekä ikärakenteen rahoitustarpeen.

  Rahoitusvastaavuusperiaate, Suomen kansan perustuslaillinen yhdenvertaisuus: valtionosuudet.

  Eduskunnan perustuslakivaliokunta on johtanut perustuslaista rahoitusvastaavuusperiaatteen:

  – Suomalaisten perustuslaillisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi, valtio maksaa rahoitusvastaavuuden mukaisesti sitä suuremman sote-valtionosuuden mitä suurempi on suhteellinen sairastavuus sekä ikärakenteesta seuraava rahoitustarve.

 2. Partnerit Eksote-Kela - Kela maksaa Eksotelle rojalteja tuottavuudesta ja laadusta sanoo:

  Etelä-Karjalassa on toiminut vuodesta 2010 tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta itseohjautuvasti parantava sote-valtuusto.

  Kelalle Eksote on kultamunia muniva kana.

  Eksote pitää kaikki tuottavuus- ja laatulangat käsissään.

  Itseohjautuvuus on kannustaa ja motivoi Eksote-valtuustoa ja toimitusjohtajaa yhä parempaan tulokseen; paperitehtaan säätöautomatiikka.

  Eksote-valtuuston motivaato on neuvotella Kelan kanssa toimintamalli, joka poistaa osaoptimoinnin: mikään taho ei siirrä yksittäisen asiakkaan kustannuksia toisten maksettavaksi, vaan toimii tehokkaasti niin, että asiakasasukas saa nopeasti laatupalvelun.

  – Kela säästää sairaspäivärahoissa, matkakorvauksissa ja työterveyshuollolle menevissä maksuissa Eksoten ennaltaehkäisevän hoidon, sote-palveluiden, kuten lyhyiden jonotusaikojen sekä maan parhaimman kuntoutuksen ansiosta. Eksoten asiakkaan työnantaja saa suuren edun, kun yrityksen tehtävään kouluttama ammattilainen palaa nopeasti työhön, sen sijaan että Kela maksaa sairaspäivärahoja viikkojen tai kuukausien tehottoman hoidon vuoksi.

  Eksote-valtuusto kilpailee muiden maakuntien sote-piirien kanssa:

  – Kela maksaa maakuntien sote-piireille rojaltit hyvin tehdystä työstä.

  – Valtio maksaa maakuntien sote-piireille sekä perustuslaista johdetun rahoitusvastaavuusperiaatteen mukaiset korvamerkityt sote- valtionosuudet että rojaltit maakuntien kokonaisveroasteen hillinnästä tuottavuuden ja laadun seurauksena.

 3. Valtakunnallinen sote-tietojärjestelmä: säästöt sote-palvelujen tuottavuuteen ja laatuun sanoo:

  Uuteen hallitusohjelmaan perustuslaillinen sote:

  – Soten valtakunnallinen tietojärjestelmä, sote-ict *, luodaan perustuslaillisiin, maakunnallisiin sote-piireihin.

  Uudistus tarvitaan, koska nykyiset kunnat ja maakunnalliset sote-piirit voivat säästää riihikuivaa rahaa sote-lähipalvelujen parantamiseen.

  Samalla parannetaan lääkärien, sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja hallinnon tuottavuutta, kun järjestelmä hoitaa tilastoinnin automaattisesti.

  Valtakunnallinen sote-palvelujen laatu- ja kustannustehokkuusrekisteri ottaa tarvittavat tiedot ohjelmiston avulla automaattisesti.

  Kunnat ja maakunnalliset sote-piirit ottavat kilpaillen käyttöön toisten innovoimia ratkaisuja, jotka parantavat palvelun laatua, tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

  Tuottavuuden parantaminen pienentää kestävyysvajetta.

  * Ict; Information and communications technology; tieto- ja viestintäteknologia

 4. Suomessa ovat poliitikot suunnitelleet "paperitehdasta" sanoo:

  Suomen kansatalous olisi katastrofissa, jos puoluepolitikot olisivat suunnitelleet kaikki Suomen paperitehtaat.

  Mikä valtio antaa poliitikkojen suunnitella paperitehtaan tai sote-uudistuksen?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*