Ohjaamoon voi kävellä sisään ilman ajanvarausta. Niin teki joulukuussa 21-vuotias Marian (selkä kameraan päin), jonka tilannetta asunnon saamiseksi alettiin kartoittaa heti. (Kuva: Ville Miettinen)

Nuorille elämän eri solmukohdissa ohjausta tarjoava Ohjaamo voi auttaa muun muassa syrjäytymisen ehkäisyssä. Hyvin vastaan otettu hanke odottaa mielenkiinnolla maakuntauudistuksen vaikutuksia.

 

– Nuori ja hänen tilanteensa nähdään kokonaisvaltaisena. Se helpottaa yksilön asemaa mutta on myös pitkäkestoisesti yhteiskunnan kannalta järkevää.

Näin kuvailee Ohjaamo-toiminnan vahvuuksia Ohjaamo Vantaan suunnittelija Maria Kankkunen.

Samalla hän tulee tiivistäneeksi, mistä Ohjaamossa on kyse: nuoren ottamisesta kokonaan haltuun sen sijaan että eri pulmissa kierrätettäisiin eri luukuille.

Ohjaamoissa kunta, valtio, työnantajat ja kolmas sektori edistävät yhteistyössä alle 30-vuotiaiden itsenäistymismahdollisuuksia.

Toiminnan kärkiä erityisesti Vantaalla on kolme: työnhaku, asuminen ja koulutus. Näissä asioissa eteenpäin pääsemiseen saa ohjausta yhdeltä luukulta. Lisäksi tarjotaan edellisiä kärkiä tukevaa terveys- ja sosiaaliohjausta.

Vantaalla Ohjaamo auttoi löytämään asunnon 90 nuorelle vuonna 2016.

– Asuminen on tosi iso asia. Vaikka nuori tulisi tänne työllisyysasialla, asunnon haku ja siinä ohjeistaminen on usein olennaista, Kankkunen kertoo.

Taustat vaihtelevat: muuttunut elämäntilanne, lapsuudenkodista tullut kehotus muuttaa muualle, pitkään jatkunut majailu kavereiden sohvilla.

– Ja toki voi mennä myös päinvastoin: asuntoasialla tuleva nuori kaipaa asunnon haun tukemisen ohella apua työnhaussa tai koulutuksen haussa, Kankkunen sanoo.

Ideana on, että nuori tietää voivansa tulla jonnekin, josta apua on helposti saatavissa ilman ennakkovarausta.

ohjaamo_maria_kankkunen
Maakuntauudistus tuo Ohjaamon toiminnan suunnitteluun oman, kiinnostavan haasteensa, sanoo Maria Kankkunen. (Kuva: Ville Miettinen)

Monialainen verkostopalvelu

Ohjaamo on monialaista verkostopalvelua: mukana ovat kunnasta riippuen nuorisotoimi, työllisyydenhoito, sosiaali- ja terveystoimi, TE-palvelut, Kela, oppilaitokset ja kolmas sektori.

Ovet ovat aluksi ilman ajanvarausta. Asiakkaan tilanne kartoitetaan. Ei ole perinteisiä virastokäytäviä ja koppimaisia huoneita, vaan esimerkiksi Vantaalla Tikkurilan aseman vieressä avara ja valoista tila, jossa voi olla epämuodollisestikin.

Ohjaamo-toiminnan alkutaival on ollut rohkaiseva. Toiminta ulottuu sadan kunnan alueelle.

Ohjaamo toimii eri puolilla Suomea eri painotuksilla, kertoo toimintaa koordinoivan Kohtaamo-hankkeen projektipäällikkö Pasi Savonmäki.

– Yleinen mielikuva on, että Ohjaamo on aktiivinen ja ennakkoluuloton palveluntarjoaja, Savonmäki määrittelee.

Vantaalla erityispiirre on maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus, runsaat kolmasosa asiakkaista.

Maahanmuuttajatyön asiantuntija Outi Kallio kehittää keinoja, joilla maahanmuuttajien eri ryhmät voitaisiin paremmin tavoittaa ja saada edelleen hakeutumaan koulutukseen ja työelämään.

– Ensi vuonna on tarkoitus profiloida Ohjaamo Vantaan maanantaipäivystyksiä niin, että saadaan yhteistyötahojen kautta erikielisiä – esimerkiksi arabiaa, farsia, kurdia, sorania ja somalia osaavia – neuvojia paikalle, Kallio antaa esimerkin kehittämistoimista.

 

Itsenäistymisen tuki
ehkäisee syrjäytymistä

Kun Ohjaamot viime kesänä selvittivät ensimmäistä kertaa nuorten kokemuksia palvelusta, yleisarvosanaksi tuli kouluasteikolla kiitettävä, yli 9.

Vastanneista 283 nuoresta noin 95 prosenttia arvioi välittömän palvelukokemuksen myönteiseksi.

Kovilla luvuilla Ohjaamon vaikuttavuuden osoittaminen on ainakin toistaiseksi hankalaa, mutta mittareita pohditaan kaiken aikaa.

Vaikuttavuutta syntyy, jos ja kun toiminnan tavoitteet toteutuvat esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, kun nuoren itsenäistymistä tuetaan.

– Ohjaamo ei ole paikka vain niille joilla on asiat solmussa vaan se on paikka kaikille, Savonmäki määrittelee.

Joitakin tuloksia voi määritellä myös numeroin. Pääkaupunkiseudun suuret kaupungit tekevät Ohjaamoissaan yhteistyötä muun muassa järjestämällä yhteisiä Työnantajatreffejä, joilla nuorella on mahdollisuus päästä suoraan konktaktiin yhteistyöyrityksen kanssa ja haastatteluun ilman erillistä työnhakuprosessia.

Työnantajatreffeille pääkaupunkiseudulla osallistuneista noin joka kolmas mukana ollut nuori on työllistynyt.

ohjaamo_osaalueet
Nuoren elämän osa-alueita Vantaan Ohjaamon seinälle kartoitettuna. (Kuva: Ville Miettinen)

 

Maakuntauudistus vaikuttaa
myös Ohjaamoon

 

Ohjaamo on työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaaliministeriön yhteishanke. Se on osa hallitusohjelmaan kirjattua Nuorisotakuun toteuttamista. Ohjaamo-toiminta saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta.

– Toiveena on, että Ohjaamo-toiminta kasvaa ja kehittyy ja että siitä tulee pysyvä, keskeinen osa nuorille suunnattuja palveluja, oikeus- ja työministeri Jari Lindström, ps., linjasi vuosi sitten.

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa myös Ohjaamojen toimintaan, jos ja kun vastuu työllistymispalvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnalle.

Pasi Savonmäen mukaan Kohtaamossa seurataan tiiviisti uudistuksen vaikutuksia, jotta toiminta sopeutuu mahdollisimman hyvin.

– Kun nuorten työllistyminen on toiminnan kärki, olemme kuulolla mitä esimerkiksi työllisyyskokeiluissa tapahtuu.

– Sote-puolella olemme yhteydessä muutosagentteihin. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että kumppanuus ohjauspuolella mahdollistuu myös sote-uudistuksen edetessä.

– Pyrimme korostamaan, että Ohjaamo-toiminnan keskeinen idea, kumppanuus julkisten ja kolmannen sektorin ja yrittäjien kesken voisi säilyä.

Savonmäki myöntää, että kuva siitä, mitä maakuntauudistuksesta seuraa, on samea.

– Suurilla kaupungeilla on omat kysymyksensä ja pienillä kunnilla omansa. Ohjaamon toiminta on ääripäissään erilaista.

Maria Kankkunen kuvailee haasteeksi sitä, että kun nyt suunnitellaan Ohjaamon toimintaa, sen pitäisi olla linjassa myöhemmän valtakunnallisen, kunnallisen ja maakunnallisen linjauksen kanssa.

– Se on ehkä suurin haaste. Mutta myös aika kiinnostava.

 

 

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*