Uuden avustuksen lisäksi pakolaisia vastaanottaneet kunnat voivat hakea nyt laskennallisen korvauksen lisäosaa. Lisätukea on tarjolla myös kiintiöpakolaisten kiireelliseen sijoittamiseen. Kuva: Seppo Haavisto

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa ja pakolaisten kotoutumisen edistämisessä uudella valtionavustuksella. 

Kiintiöpakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea avustusta uuden työntekijän palkkakustannuksiin. Lisätukea voi hakea helmikuun alusta lähtien.

Avustuksen ehtona on, että kunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuosina 2021–2022 tai aikoo vastaanottaa heitä vuoden 2023 aikana. 

Uuden avustuksen turvin kunta tai kunnat rekrytoivat pysyvän henkilöstön lisäksi yhden työntekijän, jonka työnkuva liittyy kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon tai kotoutumisen tukeen. 

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Avustusta voi hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä 30.4.2023 asti. Ministeriö vastaa hakemusten käsittelystä ja avustuksen myöntöpäätöksistä. Avustuspäätöksen mukaisia korvauksia kunnat hakevat toteutuneiden kustannusten perusteella KEHA-keskuksesta.

Avustusta myönnetään enintään 30.6.2025 asti. Sitä voi hakea myös lyhyemmälle ajalle, kuitenkin yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukaudeksi.

Saapuneiden pakolaisten määrä vaikuttaa muihin lisätukiin

Uuden avustuksen lisäksi kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2022 kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta 30.4.2023 mennessä. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen. Sen määrää on nostettu ja henkilöpiiriä laajennettu. 

Lisäosa koskee kiintiöpakolaisia ja tietyin perustein turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneita, mutta se ei koske tilapäistä suojelua saavia, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisäksi kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätukea voi hakea helmikuun alusta alkaen kuntaan vuonna 2023 saapuneista kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevista kiintiöpakolaisista. Lisätuella pyritään nopeuttamaan pakolaiskiintiöön kuuluvien kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien kiintiöpakolaisten sijoittamista kuntiin.

Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa hallinnoidaan työ- ja elinkeinoministeriössä työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikössä. 

Toimintaohjelman tavoitteena on sujuvoittaa pakolaisten kuntiin ohjaamista ja kotoutumisen tuen kehittämistä. Se rahoitetaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla.

Lue lisää lisätuista ja kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*