Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, kok., ehdottaa uutta rahoitusmallia tukemaan ja vauhdittamaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta ei pidä tarkastella irrallaan palvelujen järjestämisestä, vaan rahoituksen uudistaminen on valmisteltava yhdessä rakenneuudistuksen kanssa, Risikko sanoi Lääkäripäivien avajaisissa tiistaina Helsingissä.

– Useat rahoituslähteet eivät sinänsä ole ongelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus on muun muassa auttanut pitämään yllä monipuolista palvelujärjestelmää. Nykyinen rahoitusjärjestelmä kuitenkin kannustaa joskus asiakkaiden kannalta epätarkoituksenmukaisiin hoitoratkaisuihin, hoito- ja kustannusvastuun pallotteluun sekä heikentää toiminnan tehokkuutta.

Rahoituksen uudistamisen tueksi Risikko ehdottaa alueellisia kokeiluja, joissa asiakas saisi vapaammin valita hoitopaikkansa ja raha seuraisi asiakasta.

MainosKokeiluilla voitaisiin etsiä ratkaisuja myös hoitojonojen ja sairauspäivärahakauden pituuden väliseen yhteyteen, matkakustannuksiin, ensihoidon rahoitukseen sekä lääkehoitojen kustannusten jakoon avo- ja laitoshoidossa. Näissä kaikissa on todettu ongelmia tai kustannusten hallitsematonta kasvua.

– Kokeiluissa on luotava hoidon järjestäjälle kannusteita nopeuttaa hoitoon ja muihin palveluihin pääsyä, lyhentää jonoja sekä hallita palveluiden kokonaiskustannuksia, Risikko painotti.

Hallitus päätti viime syksyn rakennepoliittisessa ohjelmassaan laatia selvityksen sosiaali‐ ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista asiakkaan asemaan, palvelujen saatavuuteen, etuuksiin, sosiaali‐ ja terveydenhuoltojärjestelmään sekä kansantalouteen.

Tavoitteena on rahoituksen selkiyttäminen ja osaoptimoinnin mahdollisuuksien vähentäminen. Selvityksessä otetaan huomioon palvelujen ja etuuksien saatavuus ja oikeudenmukainen kohdentuminen sekä terveydenhuoltolain ja potilasdirektiivin mukainen potilaan valinnanvapaus. Selvityksen on määrä valmistua alkuvuodesta 2015.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*