Kuva: Pixabay

Lomautusten ja palkanmaksun keskeytysten tarve väheni kunta-alalla heti, kun poikkeusolojen rajoituksia ryhdyttiin purkamaan. Kunnat ja kuntayhtymät arvioivat lomautusten ja palkanmaksun keskeytysten koskevan koko tämän vuoden aikana kahdeksaa prosenttia henkilöstöstä, selviää KT Kuntatyönantajien kesäkuun alussa tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 203 kuntaa ja kuntayhtymää, joiden palveluksessa on 285 800 ihmistä, eli 68 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä.

Kesäkuun alussa arviot olivat hieman myönteisempiä kuin maalis- ja huhtikuussa. Tuolloin arviolta joka kymmenes kunta-alalla työskentelevä oli lomautusten ja palkanmaksujen keskeytysten piirissä.

Suurin osa lomauttaa

Yhteistoimintaneuvotteluja on käynyt tai käynnistämässä tänä vuonna reilu kaksi kolmasosaa KT:n tiedusteluun vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä. Lomautuksiin arvioi turvautuvansa yli puolet ja palkanmaksun keskeyttämään lähes joka kolmas.

Lomautusten ja palkanmaksun keskeytysten piirissä olisi tämän hetken arvion mukaan yhteensä lähes kahdeksan prosenttia vastanneiden henkilöstöstä, eli 23 000 ihmistä. Yli 80 prosentissa tapauksista kyse on lomautuksista. Arvio koskee koko vuotta 2020 ja sisältää myös alkuvuodesta toteutetut toimenpiteet. Lisäksi toteutetaan myös irtisanomisia, jotka koskevat arviolta noin 750 palkansaajaa.

Lomautusten kohteeksi ovat joutuneet tai joutumassa lukumääräisesti eniten varhaiskasvatuksen, opetusalan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan henkilöstöt. Säästötoimia on kuitenkin tehty tai suunnitteilla lähes kaikilla kunta-alan toimialoilla.

Myös maantieteellisesti lomautukset koskevat laajasti koko Suomea. Osa kunnista lomauttaa koko henkilöstönsä, toisissa kyse on vain joistain yksiköistä. Yksi näkyvimmistä poikkeuksista on Helsinki, jossa lomautuksiin ei jouduta turvautumaan.

Lomautukset viimeinen keino

Pääosin kunta-alalla tehdään lomauksia vain vähän. Viime vuonna ne koskivat ainoastaan 0,3 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

– Lomautukset ovat se viimeinen konsti, kun muut säästötoimet eivät pure, KT:n johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti sanoo.

Tavallisimmat muut säästökeinot ovat töiden uudelleenjärjestelyt ja toiminnan tehostaminen, vapaaehtoinen palkaton vapaa ja rekrytointiin liittyvät rajoitukset ja muut toimet. Reilulla kolmasosalla kunnista ja kuntayhtymistä on myös useammalle vuodelle ulottuva suunnitelma talouden tasapainottamisesta. Lisäksi 39 prosenttia suunnittelee sellaisen laatimista.

Rajoitukset ja huono taloustilanne

Jo ennen koronaa arvioitiin, että lomautusten määrä kasvaisi vuonna 2020 kuntien huonon taloustilanteen vuoksi. Arvio oli kuitenkin nykyistä loivempi. Viime vuonna uskottiin, että lomautukset nousisivat koskemaan 2,5 prosenttia työntekijöistä, kun nyt uskotaan, että sama luku on kahdeksan. Tämän vuoden luvut ovat synkimmät sitten vuoden 1993, jolloin laman vuoksi tehdyt lomautukset koskivat yli viidesosaa kunta-alan työntekijöistä.

Yleisin syy tämän vuoden lomautuksille on koronarajoitukset. Yli puolet vastanneista arvioi joutuvansa lomauttamaan pelkästään koronatilanteesta johtuvien palvelutoiminnankeskeytysten vuoksi. Lähes joka neljäs kertoi säästötoimien perusteeksi puolestaan huonon taloustilanteen. Huono taloudellinen tilanne yhdessä koronasta johtuvista palvelutoiminnan keskeytyksistä olisi syynä neljäsosaan lomautuksista.

Vaikka monet kunnat keskeyttivät yt-neuvottelunsa loppukeväästä, kun rajoituksia alettiin purkaa, ollaan kunta-alalla nyt uuden ongelman edessä.

– Säästötarve on nyt mittava, Hotti sanoo.

Helpotusta tukipaketista ja uudesta palkkaratkaisusta

Kuntasektorilla vallitseva epävarmuus on helpottanut hieman hallituksen tukipaketin ja uuden palkkaratkaisun myötä. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä uuteen, yleisen linjan mukaiseen kunta-alan palkkaratkaisuun, vaikka pitivätkin sitä kalliina. Neuvottelutulos takaa työrauhan, joka tuo kunta-alalle kaivattua vakautta.

Hallituksen 1,4 miljardin euron tukipaketti puolestaan kattaa osan koronasta johtuneista taloudellisista menetyksistä. Mittavien toimien tarve talouden tasapainottamiseksi tukipaketista huolimatta on kuntasektorilla edelleen suuri.

Lue lisää:

Kunnat peruvat lomautuksia – poikkeustilanteessa kaivataan mahdollisuutta nopeampaan reagointiin

Hallitus pyysi kuntia olemaan lomauttamatta – konkretiaa kuntatalouden tukemiseen ”lähiaikoina”

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*