Kuva: Ville Miettinen
HUS on jo kokonsa puolesta suuri rakennuttaja terveyssektorilla.

Suomessa on vireillä sote-rakentamisen huippu, vaikka käsittelyssä oleva sote-uudistus voi vielä muuttaa toimintaa ja tarpeita. Sekä rakennus- että ylläpitokustannukset lankeavat aikanaan maakuntien katettaviksi.

Maakuntien tilakeskus Oy:n mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on käynnissä tai suunnitteilla rakennushankkeita noin viiden miljardin euron arvosta. Lisäksi kunnissa on valmisteilla ja käynnissä lukuisia sote-toimintaan liittyviä rakennushankkeita, jotka eivät sisälly lukuihin.

Lukuihin eivät sisälly myöskään yksityisen ja kolmannen sektorin mahdolliset investoinnit, kun ne varautuvat kasvattamaan markkinaosuuttaan sote-uudistuksen myötä.

Osa hankkeista on käynnistetty, kun kunnat ja kuntayhtymät ovat halunneet turvata omat palvelunsa ja toimintansa. Valtiovalta on yrittänyt hillitä yleistä investointivauhtia. Huolta on tunnettu erityisesti kuntien investoinneista.

MainosKäynnissä olevat investoinnit nostavat merkittävästi vuonna 2020 toimintansa aloittavien maakuntien toimitilakustannuksia, arvioidaan Maakuntien tilakeskus Oy:ssä.

Kuntayhtymien sote-kiinteistöt Tilakeskukselle

Valtion perustama ja maakuntien tukemiseksi tarkoitettu Maakuntien tilakeskus on selvittänyt sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuuteen liittyvät yli 500 000 euron arvoiset hankkeet. Selvitys on osa maakuntien käyttöön tulevien tilojen vuokrajärjestelmän valmistelua. Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuus siirtyy vuonna 2020 Maakuntien tilakeskuksen omistukseen, ja tilakeskus vuokraa tilat maakunnille.

– Perimme tiloista kokonaisvuokraa, joka muodostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokralla katetaan Maakuntien tilakeskuksen pääoman kustannukset, kiinteistöjen poistot sekä kiinteistöriski. Ylläpitovuokra kattaa rakennusten ylläpidon, suunnitelman mukaiset vuosikorjaukset sekä tilakeskuksen yleiskustannukset. Ensimmäiset vuokralaskelmat valmistuvat tämän kevään aikana, Maakuntien tilakeskuksen rakennuttamisjohtaja Petri Laurikka kertoo.

200 hanketta vireillä

Selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on tällä hetkellä rakenteilla ja suunnitteilla yli 200 hanketta, joiden kokonaisarvo on noin viisi miljardia euroa. Hankkeista yli puolet valmistuu ennen vuotta 2020 ja loput vuoteen 2026 mennessä.

Vaikka lukumääräisesti suurin osa hankkeista on peruskorjaus- ja perusparannushankkeita, kohdistuu investoinneista selvästi yli puolet uudisrakennuksiin.

Eniten hankkeita on HUS-kuntayhtymällä, noin miljardin euron arvosta. Suurin yksittäinen hanke on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaala Nova, jonka kokonaiskustannus on lähes 500 miljoonaa euroa.

– Investointien vaikutus maakuntien toimitilakustannuksiin tulee olemaan huomattava. Vuoden 2016 tilinpäätöstietojen perusteella kiinteistökannan tasearvo oli noin 2,7 miljardia euroa ja uusimpien laskelmien perusteella ennustamme sen olevan vuonna 2024 jo yli kuusi miljardia euroa”, toimitusjohtaja Olavi Hiekka arvioi.

Keskittämistä ja rationalisointia

Tilakeskus Oy:n tietojen mukaan tällä hetkellä uudisrakentamisessa korostuu toimintojen keskittäminen, rationalisointi ja uudelleenjärjestely sairaalakampuksilla. Monet hankkeet sisältävät kalliita vaativan erikoissairaanhoidon tiloja.

– Maakunnat varmasti kehittävät palvelujaan ja uudistavat palveluverkostoaan. Voikin olettaa, että vuoden 2020 jälkeen sote- ja hyvinvointikeskusten ja muiden tilojen perusparantaminen ja laajentaminen lisääntyvät, Olavi Hiekka arvelee.

Vastuu kaikista maakuntien tiloista

Maakuntien tilakeskus Oy on yksi sote- ja maakuntauudistuksen osana perustetuita valtakunnallisista palvelukeskuksista. Toinen on tietohallintoalan Vimana Oy. Lisäksi tietohallintoalalla toimii SoteDigi Oy. Kaksi suunniteltua palvelukeskusta, hankintoihin keskittyvä sekä talous- ja henkilöstöhallintoa varten kaavaillut keskukset on peruutettu.

Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista, sekä sote-alan tiloista että esimerkiksi pelastusasemista ja toimistoista.

Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajia ja asiakkaita ovat vastaisuudessa maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa. Yhtiö vuokraa niille omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta. Lisäksi yhtiö tekee maakuntien kanssa rakennuttamiseen liittyvät tarveselvitykset ja huolehtii hankkeiden varsinaisesta toteutuksesta.

Valtio jää takapiruksi

Yhtiön on valtiovallan toimeksiannosta perustanut valtion kiinteistöyhtiö Senaatti-kiinteistöt, mutta omistus siirretään maakunnille. Valtiolle jää sellainen omistus, että se voi köyttää osto-oikeutta, jos joku maakunta aikoo myydä osuutensa ulkopuoliselle.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*