SOSTE katsoo, että palvelun käyttäjän pitää saada itse valita, mitä kunnan sopimuskumppania käyttää palvelujaan tuottamaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä edustava SOSTE korostaa, että hankintalain uudistuksessa pitää painottaa kriteerinä laatua eikä vain hintaa ja että pienten ja keskisuurten toimijoiden asema otetaan huomioon. Kokonaistaloudellisen edullisuuden SOSTE haluaisi korvata hankintakriteereissä parhaalla hinta−laatu-suhteella.

SOSTE katsoo myös, että puitesopimuksia tehtäessä palvelunkäyttäjän tulee saada valita, miltä kunnan sopimuskumppanilta palvelut ottaa. Kyse on tilanteista, joissa kunta on sopinut useiden toimijoiden kanssa palvelujen ostamisesta.

– Tämä toteuttaisi osaltaan asiakkaan valinnanvapauteen liitettyä ajatusta, jonka mukaan lopullinen kilpailu asiakkaista käytäisiin palvelujen laadulla, SOSTE katsoo.

SOSTE toteaa lausunnossaan, että hallituksen esitys sisältää tärkeitä elementtejä, kuten periaatteellisen velvoitteen jakaa hankintoja osiin pk-toimijoiden kilpailumahdollisuuksien edistämiseksi.

SOSTE on tyytyväinen myös siihen, että sote-palveluita käsitellään omana lukunaan. Näin niiden erityinen luonne voidaan paremmin ottaa huomioon.

Lakiesityksessä kuten takana olevassa direktiivissä sote-palvelujen valintaperusteeksi on määritelty ”kokonaistaloudellinen edullisuus”. SOSTE arvelee, että käytännössä se voi tarkoittaa halvinta hintaa. SOSTE esittää, että kriteerinä pitää olla paras hinta−laatu-suhde. Järjestö katsoo, että se voitaisiin säätää ainoaksi valintaperusteeksi, jolloin pelkkää hintaa ei voitaisi käyttää kriteerinä.

SOSTE haluaa, että hankintojen kynnysarvo nostetaan niin korkealle kuin direktiivi sallii eli 750 000 euroon. Tätä perustellaan sillä, että kilpailuttaminen tulee kalliiksi niin palvelunostajalle kuin tarjoajallekin, varsinkin jos päädytään markkinaoikeuteen.

 

Edit:  Viimeinen kappale korjattu 28.9. klo 13.53.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*