Vanhustentaloyhteisöjä varten ehdotetaan erillistä toimenpideohjelmaa. (Kuva: Ville Miettinen)

Kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden asuntokannan ja asuinolojen kehittämistä selvittänyt työryhmä esittää useita toimia, joilla parannettaisiin valtion tukemien vuokrataloyhteisöjen taloudellista asemaa ja asukkaiden asumisoloja sekä kehitettäisiin asuntokantaa vastaamaan kysyntää.

Työryhmä on hakenut ratkaisuja ongelmiin, jotka johtuvat siitä, että väestö ja työpaikat vähenevät kasvukeskusten ulkopuolella. Kehitys vaikuttaa myös asuntojen tarpeeseen. Erityisesti vuokra-asuntojen kysyntä vähenee ja asuntoja jää tyhjilleen.

Myös väestörakenteen muutos vaikuttaa asuntojen kysyntään. Nuoret muuttavat työn perässä kasvukeskuksiin ja ikääntyneet palvelujen ja esteettömienpalvelujen perässä kunta- tai kasvukeskuksiin.

– On tärkeää, että turvaamme hyvät asuinolot kaikille näiden seutujen asukkaille, asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kesk., totesi ottaessaan vastaan työryhmän raportin.

Mainos– Tilanne on monessa vuokrataloyhteisössä todella tukala. Valtion ja kuntien tehtävänä on auttaa kasvukeskusten ulkopuolisia alueita sopeuttamaan asuntokantansa vastaamaan kysyntää, Tiilikainen sanoi.

Merkittävä osa kasvukeskusten ulkopuolisista, vajaakäytössä olevista vuokrataloista on rahoitettu valtion myöntämillä aravalainoilla. Työryhmä arvioi, että tällaisten vuokra-asuntojen tyhjäkäyttö ja aravalainojen maksuviiveet jatkavat kasvuaan. Yhä useampi kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden vuokrataloyhteisö ei selviä lainojensa maksuista ajallaan nykyisillä korkotasoilla ja takapainotteisten lainanlyhennysten erääntyessä.

Maksuehtoihin helpotusta

Työryhmä ehdottaa, että korkeita aravalainakorkoja alennetaan ja laina-aikoja pidennetään. Näin helpotettaisiin aravalainojen takaisinmaksua ja vuokrataloyhteisöjen taloutta. Muutokset hyödyttäisivät suoraan myös talojen asukkaita, kun lainahoitokustannusten alentaminen laskisi vuokria.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että valtion tukitoimenpiteisiin vuokrataloyhteisöjen talouden tervehdyttämiseksi voisi ryhtyä nykyistä joustavammin ja ennakoivammin.

Vanhusasunnoille toimenpideohjelma

Säädösmuutoksia vaativien toimien lisäksi työryhmä ehdottaa, että käynnistetään vanhustentaloyhteisöjä koskeva toimenpideohjelma. Yhteisöistä monet ovat työryhmän mukaan syvissä taloudellisissa vaikeuksissa. Ohjelmassa arvioitaisiin yhteisökohtaisesti, voidaanko niiden toimintaa jatkaa ja tarvitsevatko ne kiinteistö- ja lainakantaan kohdistuvia toimenpiteitä.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että selvitetään kokonaan uuden instrumentin käyttöönottoa väestöltään vähenevillä alueilla: valtio, seudun kunnat ja niiden vuokrataloyhteisöt voisivat solmia sitovia seudullisia sopimuksia asuntokannalle tehtävistä sopeuttavista toimenpiteistä.

Haettiin nopeita ratkaisuja

– Haimme työryhmässä madollisimman laajaa yhteisymmärrystä. Päädyimme esittämään nopeasti toimeenpantavia parannuksia nykyisiin tukimuotoihin ja vanhoihin aravalainoihin. Kehittämistyötä tarvitaan varmasti myös jatkossa, sanoo työryhmän puheenjohtajana toiminut johtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA).

Työryhmässä oli edustajat ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ARAsta, Valtiokonttorista ja Kuntaliitosta.

Kuntaliittoa työryhmässä edustanut asiantuntija Laura Hassi katsoo raporttiin jättämässään lausumassa, että myös lainojen osittainen leikkaaminen täytyy ottaa keinovalikoimaan.

Raportti toimenpide-ehdotuksineen on luettavissa täällä.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*