Kuva: Ville Miettinen
Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 alle 15-vuotiaita henkilöitä 760 000, mikäli syntyvyys pysyisi nykyisellä tasolla. 2050-luvulla määrä putoaisi jo alle 700 000 nuoren. Viimeksi Suomessa on ollut alle 15-vuotiaita näin vähän 1870-luvun lopulla, jolloin maamme väkiluku oli alle kaksi miljoonaa henkilöä. Vielä 1970-luvulla maassamme oli miljoona alle 15-vuotiasta.

Väestöllinen huoltosuhde heikkenee aiempia ennusteita hitaammin, Tilastokeskus arvioi.

Syynä tähän on syntyvyyden lasku ja tämän seurauksena nuorten huollettavien määrän pieneneminen.

Syntyvyys laskee jo kahdeksatta vuotta peräkkäin, ja tänä vuonna tehdään ennätys siinä, kuinka vähän uusia suomalaisia syntyy, yliaktuaari Markus Rapo sanoo Tilastokeskuksen videolla.

– Tänä vuonna tehdään ennätys. Syntyneiden määrä jää alle 50 000 lapsen, Rapo sanoo.

Syntyvyys on laskenut viidenneksen seitsemässä vuodessa. Kehitys heijastuu työikäisen väestön määrään, joka on vähentynyt Suomessa viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 henkilöllä.

– Ennusteen mukaan työikäisen väestön odotetaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä 57 000 henkilöllä nykyisestä. Työikäisten (15–64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 62 prosentista 60 prosenttiin vuoteen 2030 ja 58 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2050 työikäisten väestön määrä olisi runsaat 200 000 nykyistä pienempi, Tilastokeskuksen tiedotteessa sanotaan.

Väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien henkilöiden suhde 100 työikäistä kohti oli vuoden 2017 lopussa 60.

Ennusteen mukaan huoltosuhde nousee tulevina vuosikymmeninä, mutta aiempia ennusteita hitaammin.

Tilastokeskuksen arvion mukaan huoltosuhde olisi 62 vuonna 2020, 66 vuonna 2030 ja 71 vuonna 2050.

Lyhyellä aikavälillä väestöllinen huoltosuhde heikkenee aiempia ennusteita hitaammin. Pidemmällä aikavälillä väestöllinen huoltosuhde heikkenee aiempia ennusteita enemmän. Vuonna 2070 väestöllisen huoltosuhteen ennustetaan olevan 81.

Tilastokeskuksen mukaan nettomaahanmuutto pitää Suomen väkiluvun kasvussa vuoteen 2035 asti, jonka jälkeen väkiluku alkaisi laskea. Ennusteen mukaan kehitys johtaisi siihen, että vuonna 2050 Suomessa olisi asukkaita nykyistä vähemmän.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*