Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö. SOSTE on huolissaan palkkatukirahoista, joilla työllistetään vaikeasti työllistettäviä.

Tuettuja työpaikkoja on rahoituksen puuttuessa jäänyt täyttämättä suhteellisesti eniten kunnallisissa työpajoissa, 30 prosenttia, sekä yhdistyksissä, 27 prosenttia. Muissa organisaatioissa paikkoja on jäänyt täyttämättä keskimäärin vähän alle 20 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömät jäävät työmarkkinatuen varaan elleivät työllisty. Kunnat ovat vaatineet työllistämiseen enemmän resursseja ja itselleen valtaa työllistämistoimissa erityisesti sen jälkeen kun kuntien osuutta työmarkkinatuen kustannuksista lisättiin.

Yhdistysten ja työpajojen mahdollisuus työllistää vaikeasti työllistyviä on SOSTEn selvityksen mukaan heikentynyt oleellisesti.

SOSTEn mukaan palkkatukirahoituksen puutteella on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jos monia yleishyödyllisiä toimintoja joudutaan vähentämään tai kokonaan lakkauttamaan.

– Palkkatuen puute katkoo työelämäpolkuja ja kasvattaa epävarmuutta paitsi työttömillä myös heitä työllistävillä yhdistyksillä ja työpajoilla, todetaan SOSTEn ja Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tekemässä selvityksessä.

Työnantaja voi saada palkkatukea, jos se palkkaa työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Työllistymistä voi vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys tai sairaus. Palkkatuella työllistetään tänä vuonna työvoimapalveluiden piirissä olevia henkilöitä arviolta noin 23 000 henkilötyövuoden edestä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*