Kuntien maksama lasku pitkäaikaistyöttömyydestä on entistä suurempi. Kuntaliitto kaipaa pikaisesti liikkeelle polkaistavaa työllisyydenhoidon kuntakokeilua, jossa etsitään työkaluja ongelman ratkaisemiseen.

Viime viikolla puolestaan työ- ja elinkeinoministeriö nimesi johto- ja valmisteluryhmät selvittämään malleja, joilla vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluiden järjestämisvastuu voidaan siirtää kunnille. Haussa ovat arviot siirron taloudellisista, yhteiskunnallisista ja viranomaistoimintaan liittyvistä vaikutuksista.

Johto- ja valmistelu ryhmissä on työvoimahallinnon ohella vankka edustus kunnista ja Kuntaliitosta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.).

Työkalut kateissa

Kuopiossa tänään puhunut Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen arvioi, että kunnat saivat vuodenvaihteessa lisää vastuuta vaikeimmin työllistyvien aktivoinnissa, mutta työkalut jäivät puuttumaan. Ja kun työttömien määrä vain kasvaa, niin samalla kasvaa kuntien taloudellinen vastuu.

-Työ- ja elinkeinotoimistojen toiminta ei ole kyennyt riittävästi edes hidastamaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Passiivituella yli 300 vuorokautta olevien työttömien osalta kunnille tulevat sakkomaksut on nopeimmin kunnissa kasvava menoerä tänä vuonna.

-Nykyinen tilanne, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa nopeasti, kertoo toisaalta heikosta työmarkkinatilanteesta, mutta myös siitä, että nykyinen järjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi, Kietäväinen analysoi.

Kuntakokeilu tarvitaan

Kuntaliitto haluaa kokeiltavaksi uusia vaikuttavampia työkaluja ongelman hoitamiseen. Mahdollisimman nopealla aikataululla tulisi käynnistää uusi kuntakokeilu, jossa kokeillaan poikkeuksia myös voimassa olevaan lainsäädäntöön.

-Uusi kokeilu olisi luonteva jatko tämän vuoden lopulla päättyvälle kuntakokeilulle, josta saatiin ulkopuolisten arvioitsijoiden mukaan hyviä tuloksia. Suuri joukko kuntia on ilmoittanut olevansa halukas kokeilemaan mallia, jossa työvoima- ja elinkeinotoimiston kaikki vaikeammin työllistyvien palvelut, niihin varatut voimavarat ja toimivalta siirrettäisiin kunnille, sanoo Kietäväinen.

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*