Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen ei riitä kuromaan kuntien välisiä eroja. Siksi osuuksien määräytymisperiaatteita ja kuntien tehtäviä on ehkä mietittävä uudelleen.

Näin toteaa valtionosuusjärjestelmän suuntaviivoja selvittänyt sihteeristö.

Sihteeristö luovutti esiselvityksensä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle (kesk.) tiistaina 5. maaliskuuta.

Esiselvitystyössä tarkasteltiin valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeita maakunta- ja sote-uudistuksessa. Lisäksi tarkasteltiin kuntien eriytymiskehitystä väestön, talouden ja opetuksen järjestämisen näkökulmasta.

Esiselvityksessä nostetaan esiin havaintoja, joita on saatu keräämällä kuntien ja asiantuntijoiden näkemyksiä työpajoissa ja kyselyllä.

Selvityksen mukaan kuntien tilanteet ovat niin erilaisia, että pelkästään valtionosuusjärjestelmää kehittämällä ei voida vastata erikokoisten ja eri tilanteessa olevien kuntien haasteisiin.

– Kuntien erilaistumiskehityksen seurauksena on luontevaa pohtia, olisiko kuntien tehtäviä tarpeellista jatkossa eriyttää, selvityksessä todetaan.

Kuntakyselyn vastanneista kunnista suurin osa katsoo, että kaikilla kunnilla tulisi jatkossakin olla samat tehtävät. Lähes puolet vastaajista kuitenkin ajattelee, että joillekin palveluille olisi syytä määritellä vähimmäisväestöpohja. Erityisesti isot kunnat olivat sitä mieltä, että kuntien tehtävät voivat poiketa jatkossa joiltain osin tai merkittävästi toisistaan.

Kuntien väestönkehitys vaikuttaa merkittävästi niiden talouteen ja toimintaympäristöön.

Vuonna 2017 Suomessa oli lähes 50 kuntaa, joissa syntyi alle 15 lasta.

Alhaisen syntyvyyden kunnat ovat tyypillisesti pieniä ja sijaitsevat maakuntien reuna-alueilla. On muodostanut kokonaisia seutukuntia, joiden kunnissa on alhainen syntyvyys. Se on haaste erityisesti perusopetuksen järjestämiselle.

Lisäksi vanhusväestön osuus kasvaa. Väestöennusteen perusteella vuodesta 2030 lähtien noin puolessa kunnista väestöstä yli kolmannes on 65 vuotta täyttäneitä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*