"Käyttäkää rahat tasavertaisesti eri ryhmien tarkoituksiin. Suhtautukaa kaikkiin hälyttäviin merkkeihin vakavasti ja tehkää kaikkenne, jotta joka ikisellä lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä", kuului eräs kyselyn vastausten neuvo valtiovarainministerille. (Kuva: Seppo Haavisto)

Julkisia varoja tulisi lasten mielestä ohjata nykyistä enemmän vapaa-aikaan ja harrastuksiin, kouluun ja oppimiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin, käy ilmi valtiovarainministeriön ja kansallisen lapsistrategian kyselystä, johon vastasi lähes 7 000 lasta iältään 10-17-vuotta.

Vastauksissa ehdotettiin yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastuksiin perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta ja lapsille sekä nuorille suunnattuja vapaa-ajanviettopaikkoja, joissa voisi tavata muita samanikäisiä.

Kouluihin kohdistuvissa vastauksissa korostuivat toiveet muun muassa monipuolisemmasta kouluruuasta, oppilaiden tukemisesta ja oppimateriaaleihin panostamisesta. 

– Lapsille harrastuksia joihin pienituloiset voisivat myös osallistua tai saada rahallista tukea jotta pääsevät osallistumaan. Esim. jalkapallo harrastus, jossa tarkoitus ei ole osallistua kilpailuihin/peleihin vaan jossa tärkeintä on liikunnan harrastaminen eikä kilpailu, kuului eräs vastaus.

MainosVastauksissa toivottiin myös pienempiä ryhmäkokoja perusopetukseen ja lisää tukea oppitunneille esim. koulunkäynninohjaajia.

VM:n mukaan mielenterveyteen panostaminen painottui vahvasti vastauksissa. Kun vastaajia pyydettiin kertomaan yksi lapsiin ja nuoriin liittyvä asia, johon julkisia varoja käytettäisiin enemmän, lähes joka kymmenes kysymykseen vastannut mainitsi mielenterveyden. Vastaajat ehdottivat, että mielenterveyden ennaltaehkäisyyn panostettaisiin, apua olisi enemmän tarjolla ja jonotusaikoja lyhennettäisiin. 

-Mielenterveyden huolto, en paljoa tiedä asian hoidosta ja kuinka paljon raha vaikuttaa, mutta mielenterveys pitää ottaa vakavasti ennen kun lapsi joutuu ambulanssilla sairaalaan itsemurhan tai jonkin muun itse aiheuttaman takia, vastasi eräs.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

-Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdään monia lasten arkeen vaikuttavia päätöksiä. Kyselyn vastaajien runsas määrä kannustaakin myös alue- ja paikallishallinnossa selvittämään lasten mielipiteitä, kun päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, kyselyraportin yhteenvedossa todetaan.

Kyselyraporttiin

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*