Kuva: Pixabay
Lakiuudistusten tavoitteena on päästä päällekkäisestä manuaalisesta tiedonkeruusta automaattiseen taloustiedon raportointiin kunnissa ja kuntayhtymissä.

Valtiovarainministeriö (VM) on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tuottamisesta ja raportoinnista. Esitys sisältää ehdotukset lainsäädännön muutoksista, jotka ovat edellytyksenä kuntien ja kuntayhtymien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiselle.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia sekä kuntien taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Malli perustuu Kuntatieto-ohjelman yhteydessä tehtyyn valmisteluun.

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kuntien valtionohjaukseen sekä kuntien omaan käyttöön talouden seurannassa ja ohjauksessa saadaan luotettavaa, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa kuntien taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille raportoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Uusi toimintamalli korvaisi vaiheittain vuotta 2021 koskevista tiedoista alkaen Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja koskevan tiedonkeruun ja sisältäisi jatkossa myös muun säännöllisesti kerättävän taloustiedon. Uudistuksen myötä samojen tietojen päällekkäisestä keräämisestä on tarkoitus luopua.

Tarkoituksena on myös, että manuaalisesta lomakepohjaisesta tiedonkeruusta siirrytään automaattiseen taloustiedon raportointiin, jossa tieto toimitetaan yhteisesti hyödynnettävässä muodossa suoraan kuntien ja kuntayhtymien taloustietojärjestelmästä.

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu kesällä 2018 lausunnoilla olleen kuntien ja maakuntien taloustietojen raportointia koskevan esitysluonnoksen pohjalta valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden yhteistyönä.

Lausuntoaika päättyy 6.9.2019. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2019. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*