Valtiolla on paljon parannettavaa harmaan talouden torjunnassa, toteaa valtiontalouden tarkastusvirasto tuloksellisuustarkastuskertomuksessaan.

Eräs ongelma on yhteisen näkemyksen puuttuminen. Jos toiminto järjestettäisiin valtioneuvostotasoisena ja laatimalla ohjelmakaudet ylittävät yhteinen strategia, harmaan talouden torjuntaa voitaisiin tehostaa.

– Torjuntatyötä ohjaava seurantatieto on edelleen sektoroitunutta ja tiedon hyödynnettävyys on heikko, VTV tiedottaa.

– Harmaan talouden torjuntatyön vaikuttavuuden vahvistamiseksi seurannan, analyysin ja raportoinnin käytäntöjä tulisi kehittää yhteisesti yli ministeriörajojen. Toistaiseksi seuranta on painottunut pitkälti hallinnonalan oman toiminnan ohjaamisen tarpeisiin eikä torjuntatyön vaikuttavuuteen ole kiinnitetty huomiota.

MainosVTV muistuttaa, että harmaan talouden torjunta edellyttää useiden hallinnonalojen ja viranomaisten saumatonta yhteistyötä.

Harmaan talouden vähentämiseen tähtäävällä toimintaohjelmalla on tavoiteltu 300–400 miljoonan julkistaloudellista hyötyä.

– Torjuntaohjelman hankkeiden yhteydestä mittavan euromääräisen tavoitteen saavuttamiseen ei ole esitetty perusteluja, VTV huomauttaa.

– Torjuntaohjelmien valmistelussa tulisi kiinnittää huomio hankkeiden vaikutuksiin ja perustella ennakoitujen vaikutusten yhteys asetetun tavoitteen saavuttamiseen.

VTV:n mukaan torjuntaohjelmien määräaikaisuus muodostaa riskin torjuntatyön tietoperustalle sekä vaativien lainsäädäntöhankkeiden valmistelulle sekä osaamisen johtamiselle.

Vuodesta 1996 alkaen hallitus on antanut valtioneuvoston periaatepäätöksinä kuusi talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan toimintaohjelmaa. Ne ovat muodostaneet johdonmukaisen talousrikollisuuden torjuntatyön rungon jo kahden vuosikymmenen ajan.

Harmaan talouden torjunta kuului myös Jyrki Kataisen, kok., hallituksen kärkihankkeisiin.

Juha Sipilän, kesk., hallitusohjelmassa harmaan talouden torjunta on mainittu osana verotuottojen lisäämistavoitetta. Yritysveropohjaa tiivistämällä ja harmaata taloutta aktiivisesti ”kansainvälinen toimintaympäristö ja Suomen kilpailukyky huomioiden” torjumalla tavoitellaan 150 miljoonan euron verotuottoa.

Linkki VTV:n tuloksellisuustarkastuskertomukseen

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*