Kuva: EU/Aude Vanlathem
Alueiden komitea halusi täsmennyksen lausuntoon mm. hulevesistä. Komitean mielestä hulevesiä, sade- ja sulamisvesiä ei ole otettu huomioon asianmukaisesti. Kuvassa Sirpa Hertell sekä muoveista kiertotaloudessa lausunnon valmistellut Westellingwerfin kunnanjohtaja André van de Nadort.

Euroopan alueiden komitea (AK) hyväksyi tällä viikolla Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Sirpa Hertellin (vihr/EPP) laatiman lausunnon kertakäyttömuoveja koskevasta direktiivistä.

Komitean mielestä Euroopan komission ehdottamat rajoitukset ja kiellot muovisten kertakäyttöastioiden, juomapillien, pumpulipuikkojen ja eräiden muiden kertakäyttöisten muovituotteiden myynnille ovat askel oikeaan suuntaan, mutta tämän lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaisempia ja tehokkaampia toimenpiteitä muovijätteen kierrätystä varten.

AK:n lausunnossa esitetäänkin useita täsmennyksiä ja tarkempia määritelmiä direktiivin muotoiluun verrattuna komission esitykseen.

Huomio hulevesiin

AK:n mukaan kaupunkien hulevesiä, sade- ja sulamisvesiä ei ole otettu huomioon asianmukaisesti.

”Kaupunkien pintavalumavedet ovat kasvava ongelma, sillä ilmaston lämpeneminen on johtamassa erittäin suuriin sademääriin. Pohjoisilla alueilla lumen sijoittaminen meriin ja järviin ei ole toivottavaa ja aiheuttaa muovin kulkeutumista vesistöihin”, lausunnossa muistutetaan.

“Euroopassa on monia haavoittuvia vesiekosysteemejä, kuten jokia ja järviä, ja erityisesti kaksi erittäin haavoittuvaa meriekosysteemiä, Itämeri ja Välimeri.”

Komitean mielestä direktiivin soveltamisalan tulisi kattaa kaikki kertakäyttöiset, lyhytikäiset muovituotteet. Etenkin tuotteille, joille on helposti löydettävissä vaihtoehtoja, olisi komitean mielestä asetettava merkittävästi ehdotettua laajempia rajoituksia.

Hertellin laatimassa lausunnossa kehotetaan myös kiinnittämään eritystä huomiota pikaruoan tarjoilupakkauksiin sekä ehdotetaan markkinarajoituksia EU:hun tuotaville kertakäyttöisille muovituotteille. Toimet ympäristön puhdistamiseksi kertakäyttöisistä muovituotteista johtuvasta jätteestä olisi rahoitettava tämäntyyppisten muovimateriaalien tuontia ja valmistusta verottamalla.

Pelkät kiellot eivät riitä

Hertell muistuttaa, että pelkät kiellot ja rajoitukset eivät riitä. Niiden rinnalle tarvitaan kannustimia ja tukitoimenpiteitä muovialan yli 50 000 pk-yritykselle, jotta ne kehittäisivät vaihtoehtoisia tuotteita hajoamattomille kertakäyttöisille muovituotteille.

– On tärkeää helpottaa uusien vaihtoehtoisten materiaalien ja vaihtoehtoisten tuotemallien markkinoille pääsyä innovointiohjelmien ja investointituen avulla menettelytapojen muuttamiseksi. Olisi myös edistettävä vähittäismyyjien kanssa solmittavia vapaaehtoisia sopimuksia kertakäyttöisten muovituotteiden myynnin rajoittamiseksi, Hertell sanoo alueiden komitean tiedotteessa.

– Kansallisille viranomaisille tulisi myös antaa oikeus rajoittaa kaikenlaisten kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä erityisistä syistä tarkoin määritellyillä alueilla, jotta voidaan suojella haavoittuvimpia ekosysteemejä ja erityisiä biotyyppejä, kuten luonnonsuojelualueita, saaristoa, jokisuistoja tai arktista luonnonympäristöä.

Lausunto myös muoveista kiertotaloudessa

AK:n täysistunnossa käsiteltiin myös EU:n strategiaa muoveista kiertotaloudessa. Lausunnon esittelijänä toimi hollantilainen Westellingwerfin kunnanjohtaja André van de Nadort (NL, PES).

Van de Nadortin mukaan muovijätteen syntymisen estämisen pitäisi olla aivan ensisijainen tehtävä.

– Meidän on aloitettava rajoittamalla muovituotteiden käyttöä ja vahvistamalla pakolliset tuotteiden ekologisen suunnittelun kriteerit. Tarvitsemme vähemmän ja parempaa muovia. Meidän on poistettava nykyiset tuet fossiilisille polttoaineille ja esteet uusioraaka-aineiden sisämarkkinoiden tieltä. Nämä molemmat tekevät ensiömuovista halvempaa kuin kierrätetyt tai biopohjaiset muovit ja jarruttavat kiertotalouden kehittämistä muovien alalla.

Lausunnossa tuetaan toimenpiteitä, joilla voidaan kannustaa ekosuunnitteluun, koska 80 % tuotteen ympäristövaikutuksesta määräytyy suunnitteluvaiheessa. Saavutettuihin tuloksiin perustuvien palkkioiden ja taloudellisten kannustimien avulla tulisi rohkaista hyödyntämään kierrätettyä muovia. Komitea myös kehottaa kieltämään oxo-hajoavat muovit sekä tarkoituksellisesti lisätyt mikromuovit kaikissa tuotteissa, joissa niitä ei ihmisten terveyden kannalta tarvita.

EU kierrättää vajaat 30 prosenttia muovijätteestä

Muovin käyttö maailmassa on kaksikymmenkertaistunut viimeksi kuluneina 50 vuotena ja jopa 13 miljoonaa tonnia muovijätettä päätyy valtameriin vuosittain. Euroopan unionin muovistrategian tavoitteena on vähentää muovijätteen määrää sekä tehostaa sen kierrätystä. Tällä hetkellä EU:n alueella kerätään kierrätettäväksi alle 30 prosenttia muovijätteestä.

Tammikuussa 2018 julkaistussa Euroopan komission tiedonannossa EU:n muovistrategiasta kohdistetaan huomio neljään aihealueeseen: parannetaan muovin kierrätyksen taloudellisia näkökohtia ja laatua, vähennetään muovijätettä ja -roskia, edistetään investoimista ja innovointia ja hyödynnetään maailmanlaajuista toimintaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*