Kuva: Talvivaara Oyj

Kainuun ELY-keskus ilmoitti tiistaina sallivansa Talvivaaran kaivoksen raffinaattiliuoksen, eli metallien talteenottolaitoksen paluuliuoksen, juoksutuksen kaivoksen avolouhokseen.

Pahentuneen vesitilanteen takia Talvivaaran puhdistettuja jätevesiä on juoksutettu kaivosalueen ulkopuolelle 16.4. alkaen ja raffinaattiliuosta juoksutettiin avolouhokseen 17.4.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan avolouhos on ympäristöturvallisuuden kannalta tällä hetkellä turvallisin paikka raffinaatin varastointiin. Määräys raffinaatin johtamisesta avolouhokseen on voimassa 31.5.2015 saakka.

– Poikkeksellisesta tilanteesta ei annettuja määräyksiä noudattamalla aiheudu ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa, ELY-keskus arvioi tiedotteessaan.

ELY-keskus muistuttaa, että raffinaatin johtamista vedenkäsittely-yksikölle ja avolouhokseen on seurattava jatkuvasti.

ELY-keskus määrää Talvivaaran muun muassa tarkkailemaan siirrettävän raffinaatin määrää ja käsittely-yksiköllä puhdistetun veden laatua ennen sen siirtämistä varastoaltaaseen sekä toimittamaan tarkkailun tulokset ELY-keskukselle päivittäin.

Talvivaaran on otettava kerrosvesinäytteet avolouhoksesta ja selvitettävä avolouhokseen johdetun raffinaatin vaikutus louhoksessa olleeseen veteen.

Konkurssipesä jätti ELY-keskukselle viime viikolla ilmoituksen, jossa se kertoo mahdollisesti laittavansa väkevintä ja ympäristölle haitallisinta liuosta eli käsittelemätöntä metalliliuosta biokasoilta avolouhokseen, jos raffinaatin johtaminen ei riitä allastilan vapauttamiseen.

ELY-keskuksen mukaan avolouhokseen voidaan johtaa vain välttämätön määrä raffinaattia akuutin ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi.

Pokka: Konkurssipesä sai suuren vesiurakan

Talvivaaran ilmoitus ELY-keskukselle oli jo toinen laatuaan kevään aikana. Viime viikolla vesialtaat uhkasivat tulla yli.

– Tällä viikolla raffinaatti ei mahdu enää bioliuotuskierron varoaltaisiin, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka kirjoitti blogissaan tiistaina.

Konkurssipesä sai Talvivaaran kaivoksen hallintaansa viime lokakuun lopussa.

Hallinnointi tapahtuu veronmaksajien rahoilla ja on Pokan mukaan maksanut jo 60 miljoonaa euroa.

Pokka muistuttaa, että konkurssipesä on kamppaillut koko ajan vesitaseen kanssa, koska kaivosyhtiö ei viimeisinä toimintakuukausinaan kyennyt panostamaan vesiasioiden hoitamiseen.

– Pesä on uudistanut yhtiön tekemän purkuputkihakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. AVI:n päätös lienee tulossa aivan lähiaikoina. Pesä on hankkinut lisää käänteisosmoosilaiteita vesien puhdistukseen. Uusien altaiden rakentaminen talvisaikaan ei ole ollut mahdollista, Pokka kirjoittaa.

Pokan mukaan ilman satsausta vesien lisäpuhdistukseen alueelle kertyneiden vesien hallinta ei ole mahdollista nykyisillä ympäristölupaehdoilla.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*