Vuonna 2016 Kelan 525 000 A-todistuksesta 1,2 prosenttia tuli sähköisesti. Tälle vuodelle sähköisyystavoite on 5 prosenttia, ensi vuodelle 20 prosenttia ja vuodelle 2020 peräti 80 prosenttia. (Kuva: Ville Miettinen)

Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssiala ry, Kela ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat julkaisseet yhteisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoimiseksi.

Satojatuhansia terveydenhuollon asiakirjoja kulkee vuosittain eri terveydenhuollon yksiköiden, Kelan, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden välillä.

Toimenpidesitoumuksen tavoitteena on asiakirjojen digitalisoinnin avulla pienentää toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parantaa resurssitehokkuutta.

Esimerkiksi ajokorttia varten käsitellään vuodessa noin 200 000 dokumenttia, ja lähtötilanteessa koko asiakirjaliikenne asiakkaalta palveluntuottajalle tapahtuu paperilla. Toimenpidesitoumuksen aikana tavoitteena on ajokorttidokumenttien osalta yli 50 prosentin osuus sähköisessä asioinnissa, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 115 000 digitoitavaa asiakirjanippua vähemmän.

Terveydenhuollon asiakirjojen prosessikuvauksia on tehty yhteistyössä Finanssialan jäsenten Elon, Ilmarisen, Varman, Ifin ja LähiTapiolan kanssa. Toimenpidesitoumuksen tehneiden osapuolten tavoitteena on digitalisoida terveydenhuollon asiakirjojen, kuten lääkärinlausuntojen ja todistusten, välittäminen mahdollisimman kattavasti.

”Yhteistyötä tarvitaan prosessien yhteensovittamisessa ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Kumppanuus, toimenpidesitoumuksen teko ja tavoitteisiin pääseminen edellyttävät laaja-alaista yhteistä kehittämistä. Toimenpidesitoumus tuo ilmaston, hyvinvoinnin ja asiakastyytyväisyyden näkökulmat osaksi digitalisaation toimeenpanoa”, toteavat toimenpidesitoumuksen tehneet osapuolet.

Ympäristöhyödyn lisäksi asiakirjojen digitalisoinnin odotetaan nopeuttavan dokumenttien käsittelyaikaa ja läpimenoa eri toimijoiden prosesseissa ja alentavan kustannuksia mm. ajansäästön ja toiminnan tehostumisen sekä logistiikka- ja materiaalisäästöjen kautta, sitoumuksessa mukana olevat uskovat.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*