Helsinki pyrkii eroon saastuttavasta energiasta, ja toimenpiteisiin kuuluu mm. Hanasaaren hiilivoimalasta (kuvassa) luopuminen. (Kuva: Ville Miettinen)

Ilmastonsuojelun etenemisessä on kuntien välillä suuria eroja. Kunnat voivat kasvihuonekaasujen vähentämistä edistävillä toimillaan luoda uusia työpaikkoja, rakentaa myönteistä imagoa ja säästää rahaa.

Kun akuutit kriisit ovat vaatineet poliittista huomioita ja aiheuttaneet yllättäviä menoja, ilmastotyö on etenkin monissa pienissä kunnissa jätetty odottamaan.

Kuntaliitto on seurannut kuntien ilmastotyön etenemistä kunnissa säännöllisin väliajoin. Syksyllä 2015 valmistuneen viimeisimmän selvityksen mukaan reilulla kolmasosalla Suomen kunnista on ilmastostrategia.

Eniten strategioita laadittiin vuosina 2010 ja 2012, nyt kasvu on melkein pysähtynyt. Monella kunnalla ilmastotyötä ei edelleenkään ohjaa mikään strategia.

Suuret kunnat ovat olleet pieniä kuntia aktiivisempia ja suurilla kaupungeilla onkin tärkeä rooli päästövähennysten saavuttamisessa. Lähes kaikilla isoilla kaupungeilla on oma ilmastostrategia tai vastaava ohjelma.

Lue lisää kuntien ilmasto- ja vesistötyöstä Kuntalehdestä 3/2016, jonka teema on ympäristö.

Kolumni: Luonto loppuunmyynnissä

Kuntaliiton selvitys: Asenteet ilmastotyötä kohtaan parantuneet

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*