Keidassuo. (Kuva Anne Raunio, SYKE)

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus, sen syyt ja uhkatekijät arvioidaan. Luontotyyppien uhanalaisuus on tärkeä mittari, kun seurataan luonnon monimuotoisuuden tilaa. Se vaikuttaa myös maankäyttöön ja kaavoitukseen.

Tulosten valmistuttua ympäristöministeriö selvittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, miten uhanalaisten luontotyyppien tilaa voidaan parantaa. Uhanalaisuusarviointi valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

– Uhanalaisuusluokka määritetään luontotyypin määrän ja laadun muutoksen tai harvinaisuuden perusteella. Työssä hyödynnetään eri-ikäisiä inventointi-, kartta- ja ympäristön tila -aineistoja sekä näihin pohjautuvia asiantuntija-arvioita, ympäristöministeriöstä kerrotaan.

– Muutoksia tarkastellaan 1960-luvulta nykypäivään sekä mahdollisuuksien mukaan myös pidemmällä 250 vuoden aikajänteellä. Menneisyydessä tapahtuneiden muutosten lisäksi arvioinnissa pyritään ennustamaan luontotyyppien kehitystä tulevaisuudessa, enimmillään 50 vuoden ajanjaksolla.

– Tulosten yhteydessä eritellään kullekin uhanalaiselle luontotyypille sen taantumisen syyt sekä tulevaisuuden uhkatekijät.

Aiempi uhanalaisuusarvio on vuodelta 2008. Siinä arvioitiin, että 368 luontotyypistä 188 on eri asteisesti uhanalaisia. Uhanalaisten luontotyyppien osuus on suurin perinnebiotoopeissa, metsissä ja soissa.

Ministeriö muistuttaa, että Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Tietoa luontotyypeistä tarvitaan myös, kun Suomi raportoi tavoitteen toteutumisesta kansallisesti, EU:ssa ja kansainvälisesti.

Asiasta lisää täällä.

Eero Karisto
Eero Karisto
eero.karisto@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*