Sosiaali- ja terveysministeriöllä on suuri rooli maakuntien ICT:n toimeenpanossa. (Kuva: Ville Miettinen)

Valtioneuvosto on linjannut, miten maakuntien tietojärjestelmiä tullaan ohjaamaan, hallinnoimaan ja kehittämään. Periaatepäätöksellä vahvistetaan valtion viranomaisen ohjaustoimintoja ministeriö- ja keskusvirastotasolla sekä perustetaan uusi ohjaustoiminto osaksi maakuntien talouden ja toiminnan ohjausta.

Valtiovarainministeriö (VM) vastaa julkisen tietohallinnon ja tietopolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä. Valtiovarainministeriöön kootaan valtioneuvoston yhteinen ohjaustoiminto maakuntien digitalisoinnin ja tietohallinnon sekä siihen liittyvien investointien ohjausta varten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tietojärjestelmät ja tietopolitiikka ovat hyvin olennainen osa maakuntien tietohallinnon ja digitalisoinnin kokonaisuutta ja kansalaisten palveluita.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee VM:lle sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä koskevat asiat. Lisäksi STM huolehtii yhtenäispolitiikan toimeenpanosta ja arvioinnista maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasidonnaisten tietojärjestelmien, tietopolitiikan ja tietohallinnon osalta. STM vastaa myös Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietopolitiikan mukaisesta ohjauksesta.

Kunkin toimialan ministeriö osallistuu toimenpide-ehdotusten valmisteluun sekä seurantaan ja arviointiin erityisesti toimialansa toimialasidonnaisten ICT-ratkaisujen osalta.

Maakunnilla vastuu maakuntatason palveluista

Periaatepäätöksen linjausten mukaan maakunnat vastaavat maakuntatasolla palveluista, toiminnan järjestämisestä ja niitä tukevan ICT:n kehittämisestä.

Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö vastaa perustietotekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä.

SoteDigi-kehitysyhtiö vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä.

Maakuntauudistukseen liittyvien tietojärjestelmälinjausten ja tukipalveluyhtiöiden toteuttamisesta on kannettu runsaasti huolta. Viimeksi toukokuussa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina ilmaisi huolensa järjestelmän pirstaloitumisen uhasta.

Kelan, THL:n ja Väestörekisterikeskuksen vastuut linjattiin

Periaatepäätösluonnoksessa linjataan myös Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Väestörekisterikeskuksen vastuista. Kela tuottaa ne yhtenäispolitiikan mukaiset pakolliset järjestelmät, jotka sen tehtäväksi on säädetty.

THL huolehtii sille säädetystä tiedontuotannosta ja maakuntien sote-arvioinnista. Lisäksi THL vastaa sille säädetyistä rekisteritehtävistä sekä erityisesti sote-tietosisältöjä koskevista käytännön tietorakenteista ja niiden ohjauksesta.

Väestörekisterikeskus tarjoaa tunnistamispalvelut ja muut sähköisen asioinnin tukipalvelut valinnanvapaustoimijoiden käyttöön.

Linjausten toteuttaminen edellyttää säädösmuutoksia. Valtioneuvoston mukaan toimeenpanon tärkeimpänä ja kiireellisimpänä asiana on toteuttaa maakuntien yhteinen tiedon integraatioalusta ja varmistaa muut tiedon integraation edellytykset.

Aiheesta aiemmin:

Timo Reina: Häntä heiluttaa koiraa tukipalveluyhtiöissä

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*