Malmin kentän rakennusten kohtalosta ei ole erimielisyyksiä. (Kuva: Ville Miettinen)

Museovirasto puoltaa Malmin lentoaseman suojelua niin, että siellä säilyy lentotoiminta. Lentokenttä on Helsingin uudessa yleiskaavassa osoitettu asuinrakentamiseen. Suojelua on esittänyt Malmin lentoaseman ystävät ry. Kentän kohtalo on ollut yksi Helsingin kuntapolitiikan ja kaavoituksen kuumista kiistoista.

Alue on siirtynyt valtiolta Helsingille, kun kaupunki on tarvinnut maata asuinrakentamiseen. Uudessa yleiskaavassa alueelle on suunniteltu asuntoja 25 000 hengelle.

Malmin lentoasemalla on museoviraston mukaan lähes ainutlaatuista se, että lentokentän mittakaava sekä keskeiset rakennukset ja rakenteet ovat säilyneet alkuperäistä vastaavassa asussaan myös alkuperäisessä käytössä.

– Tässä suhteessa paras verrokki lienee Berliinin Tempelhof, mutta siellä alueen käyttö ilmailuun on päättynyt, museoviraston ELY-keskukselle antamassa lausunnossa todetaan.

Toiminnan voitava jatkua

Viraston mukaan alueen käyttö ilmailun tarpeisiin on Malmin lentoaseman kansainvälisten ja valtakunnallisten arvojen turvaamisen kannalta luontevin ratkaisu ja samalla oikea lähtökohta suojelupäätökselle.

– Suojelumääräysten on mahdollistettava lentoaseman, myös varsinaisen kenttäalueen käytettävyyden ja kehittämisen kannalta tarpeellinen, ilmailun jatkumisen mahdollistava harkintavara, suojeltavaa kokonaisuutta vaarantamatta, lausunnossa sanotaan.

Viraston lausunnon mukaan kenttäalueella on säilytettävä sen avoin maisematila rakentamattomana. Samoin on säilytettävä kiitotiet, rullaustiet ja asemataso.

Ilmailukäyttöön ja kentän turvallisuuteen perustuvat muutokset teknisissä järjestelmissä ja pinnoitteissa ovat viraston mukaan mahdollisia.

Terminaalirakennuksessa suojelun on turvattava rakennukseen sopivien käyttöjen jatkuminen ja rakennuksen nykyasun säilyminen kiinteä sisustuksen yksityiskohtiin asti, museovirasto katsoo.

Rakennuksissa tehty muutoksia

Virasto ottaa kantaa moniin yksityiskohtiin. Samoin se toteaa eri yhteyksissä, että tarvittavia korjauksia pitää voida tehdä, samoin muutoksia, joilla tiloja palautetaan alkuperäiseen asuunsa. Myös käytön vaatimia muutoksia voidaan viraston mielestä tehdä.

Lausunnosta käy myös ilmi, että rakennuksiin on aikojen kuluessa tehty runsaasti muutoksia.

Yleiskaava ei uhkaa rakennuksia

Malmin kohtalossa rakennusten tulevaisuuteen ei kohdistu erimielisyyksiä. Uudessa yleiskaavassa muuta aluetta on osoitettu asuinrakentamiseen.

Lentokenttä sisältyi museoviraston ja ympäristöministeriön 1993 julkaisemaan selvitykseen Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Malmin arvo liittyy viraston mukaan niin yksittäisiin lentokenttärakennuksiin kuin koko kentän merkitykseen.

Malmin lentoaseman ystävät ry on ryhtynyt suojeluesityksen lisäksi muihinkin toimiin lentotoiminnan jatkamiseksi.

Eduskunnassa on käsittelyssä kansalaisaloite Lex Malmista, jolla pyritään 138 hehtaarin lentokenttäalueen säilymiseen ilmailukäytössä. Yleiskaavasta on tehty valituksia hallinto-oikeuteen. Myös oikeusasiamiestä on pyydetty tutkimaan kaavapäätös. Yhdistys kertoo valmistelevansa muitakin toimenpiteitä.

 

 

 

Eero Karisto
Eero Karisto
eero.karisto@aucuparia.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kyllä malmin lentokenttä pitäisi saada säilyttää hieno lentokenttä mitä ihmettä valitetaa lentomelusta tehkää vallit jotka kitisette että on kova melu

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*