Tieliikenne aiheuttaa merkittävän osan kuntien hiilidioksidipäästöistä, Hämeenkyrössä 36 prosenttia kokonaispäästöistä. (Kuva: Ville Miettinen)

Hämeenkyrön kunnanvaltuusto saa ensi viikolla käsiteltäväkseen kunnan liittymisen ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostoon, HINKU-foorumiin.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtaja Antero Aleniuksen esityksen asiasta maanantain kokouksessaan.

HINKU-kuntia on 34. Verkoston kunnat sitoutuvat tavoittelemaan kasvihuonepäästöjään vuoden 2007 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä.

Hämeenkyrö on onnistunut jo hillitsemään päästöjään merkittävästi, asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt ovat tammikuun 2017 mittauksen mukaan 19 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2007.

”Kunnan omat toimet ovat osaltaan vaikuttaneet suotuisaan päästökehitykseen. Kunta ja kunnan yhtiöt ovat toteuttaneet kiinteistökannan saneerauksia ja energiansäästötoimia sekä tehostaneet tarvikkeiden käyttöä. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on korvattu uusiutuvilla polttoaineilla”, Aleniuksen esitystekstissä todetaan.

HINKU-foorumissa kunta perustaa työryhmän, joka vastaa mm. kunnalle vuosittain laadittavasta suunnitelmaasta päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.

Lisäksi kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli vuosikello, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.

HINKU-foorumiin liittyminen edellyttää, että kunta tekee myös energiatehokkuussopimuksen. Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla.

Aleniuksen mukaan kunnan kiinteistötoimen kannalta on perusteltua liittyä Hinku-foorumiin ja energiatehokkuussopimukseen, koska niiden avulla on mahdollista lisätä kiinteistöjenpidon taloudellisuutta ja asettaa sille tavoitteita.

”Ilmastonmuutostavoite kannustaa sekä käyttäjiä että ylläpidosta vastaavia tekemään toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan konkreettisia käyttötaloussäästöjä.”

Lue lisää:

34 HINKU-kuntaa esittelyssä

Kuva: HINKU-foorumi

 

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*