Kuva: Ville Miettinen
Rakennustyöntekijöiden määrä kasvanut erityisesti Uudellamaalla. Kuva Helsingin Kalasatamasta. (Kuva: Ville Miettinen)

Rakennusalan työntekijämäärä on kasvanut kolmessa vuodessa hurjasti, mutta ulkomaalaisten työntekijöiden osuus ei ole enää kasvanut. Talonrakentamisessa osuus on jopa pienentynyt kolmen vuoden takaisesta.

Tiedot käyvät ilmi Rakennusteollisuus RT:n tuoreesta työvoimakyselystä, joka julkistettiin maanantaina.

Talonrakennusteollisuuden kyselyyn vastasi 206 yritystä ja infratoimialan kyselyyn 102 yritystä. Vastaukset eivät kata kaikkia RT:n jäsenyritysten työmaita eivätkä lainkaan ulkopuolisia työmaita.

Kyselyn tulokset antavat kuitenkin suuntaa ulkomaisen työvoiman käytöstä koko rakennusalalla, koska kyselyyn osallistuneet yritykset ilmoittivat myös työmaillaan toimivien aliurakoitsijoidensa työntekijätiedot.

Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömailla keskimäärin joka neljäs työntekijä on Uudellamaalla ulkomaalainen, kun kolme vuotta sitten ulkomaalaisia oli joka kolmas.

Muualla Suomessa ulkomaalaisia on noin viisi prosenttia työvoimasta vaihdellen Lapin 0,3 prosentista Satakunnan 12 prosenttiin.

Infrarakentamisessa keskimäärin joka kymmenes työntekijä on ulkomaalainen.

 

Rakentajia on lähes puolet enemmän
kuin kolme vuotta sitten

 

Rakentamisen nopea nousu muutaman taantumavuoden jälkeen näkyy työmaiden kokonaisvahvuuden voimakkaana kasvuna. Marraskuun alussa RT:n jäsenyritysten talonrakennustyömailla työskenteli runsaat 46 000 henkilöä, mikä on lähes puolet enemmän kuin kolme vuotta sitten.

Työntekijöiden määrä on kasvanut etenkin Uudellamaalla, jossa on käynnissä poikkeuksellisen paljon isoja hankkeita.

Kapasiteettia on lisätty nopeasti aliurakoinnin avulla. Talonrakentamisessa oman työvoiman osuus on enää 21 prosenttia ja infrarakentamisessa 45 prosenttia.

Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari sanoo tiedotteessa, että aliurakoinnin ja vuokratyövoiman käytön yleistyminen on rakentamisessa pitkäaikaisen suuntaus, koska niiden avulla toiminta joustaa tehokkaammin nopeasti muuntuviin tilanteisiin.

Aliurakoitsijoiden työntekijöistä on huomattavasti suurempi osa ulkomaalaisia kuin pääurakoitsijoiden palkkalistoille olevista. Tästä huolimatta ulkomaisen työvoiman osuus koko työvoimasta ei ole kasvanut.

– Rakentamisen vilkastuminen ei siis ole perustunut vain ulkomaisen työvoiman suurempaan käyttöön, vaan syntyneistä työpaikoista entistä useampi on mennyt suomalaisille, Kari toteaa.

Hänen mukaansa osa ulkomaisista rakentajista on asettunut Suomeen pysyvästi ja saanut Suomen kansalaisuuden.

 

Pakollinen veronumero ja
ilmoitusmenettely vaikuttaneet

 

Kari arvioi, että todennäköisesti pakollinen veronumero ja ilmoitusmenettely ovat suitsineet ulkomaisten keikkatyöläisten lähettämistä Suomeen.

Rakennusyrityksissä tiedetään entistä tarkemmin työmailla työskentelevät sekä miten työehdot ja veronmaksut hoituvat.

Vuodesta 2013 lähtien kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on pitänyt olla veronumero ja heidät on pitänyt merkitä veronumerorekisteriin.

Vuonna 2014 voimaan tullut laki ilmoitusmenettelystä edellyttää, että aliurakoitsijat ilmoittavat työmaan työntekijätietonsa kuukausittain päätoteuttajalle. Päätoteuttaja on velvollinen pitämään luetteloa työmaan kaikista työntekijöistä ja ilmoittamaan tiedot kuukausittain verottajalle.

Kyselyn aineistot ja aluekohtaiset tiedot löytyvät RT:n verkkosivuilta

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*