Talvivaaran aikaisia ympäristöongelmiin on eri oikeusasteet tutustuneet paikan päälläkin. Terrafamen uraanihankkeesta annetuissa lausunnoissa painotetaan erityistä huolellisuutta ympäristöasioissa. (Kuva: Pekka Moliiis)

Työ- ja elinkeinoministeriö on antamassa kuukauden lisäaikaa kunnille ja muille asianomaisille sorvata lausuntojaan Terrafamen suunnitelmista aloittaa uraanin talteenotto kaivoksella. Alun perin lausuntojen jättöaika oli päättymässä tammikuun lopussa, mutta nyt TEM on jatkamassa lausuntoaikaa helmikuun lopulle saakka.

-Tulemme pitämään myös ylimääräiset yleisötilaisuudet Kajaanissa ja Sotkamossa helmikuun aikana. Haluamme antaa mahdollisuuden vuoropuheluun tässä mielenkiintoisessa asiassa, TEM:n yli-insinööri Jorma Aurela kertoo.

Terrafamen hakemuksen mukaan uraania esiintyy Sotkamon kaivoksen kallioperässä pieninä pitoisuuksina. Tarkoituksena on uuttoprosessin avulla ottaa uraani käyttöön puolituotteena, joka jatkojalostettaisiin ydinpolttoaineeksi ulkomailla.

Vahvistaa jalostusastetta

Osa kunnista ja muista tahoista on jo lausuntonsa kohukaivoksen uraanisuunnitelmista antanut. Kainuun liiton mielestä uraanin talteenotolla vahvistetaan Terrafame Oy:n aluetaloudellisia vaikutuksia sekä luodaan toiminnan jatkokehittämiselle mahdollisuus myös harvinaisten metallien talteenottoon.

Kajaanin kaupunki pitää hyvänä asiana Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen toiminnan laajentumista ja tuotannon jalostusasteen nousua. Uraanin poistaminen tuotantoprosessissa vähentäisi myös ympäristölle aiheutuvia haittoja. Samalla kaupunki kuitenkin painottaa lausunnossaan voimakkaasti sitä, että kaivosyhtiön on huolehdittava prosessin turvallisuudesta maalla, vesistössä ja ilmassa.

Isäntäkunnilla veto-oikeus

Sotkamon kunnalla on viimeinen sanansa sanottavat uraanin talteenottolaitoksen käynnistämisessä. Isäntäkunnan veto-oikeudellaan se pystyy estämään toiminnan, vaikka valtioneuvoston taholta vihreä valo vilkkuisikin. Sotkamon kunnanvaltuuston kanta lienee myönteinen, vaikka vastustustakin hankkeelle on olemassa.

-Kun jatkoaikaa lausunnoille tuli, niin me käsittelemme asian valtuustossa vasta helmikuussa, kertoo kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

Myös Kajaanilta tullaan kysymään lupaa useamman vuoden valmiina seisseen uraanilaitoksen käyttöönotolle.

-Yhtiön kotipaikka on Sotkamossa, mutta osa kaivosalueesta ulottuu myös meidän puolelle. Ministeriöstä on ilmoitettu, että myös meiltä tullaan kysymään erikseen lupa laitoksen käytölle. Samoin täällä järjestetään oma kuulemistilaisuus asiassa, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen kertoo.

Kajaani on uraani- ja atomiasioissa vielä melko tuore tapaus, mutta Sotkamossa on uraaniin liittyvistä kielloista kunnallispolitiikassa jopa kokemusta. 1950-luvulla vasemmistoenemmistöinen valtuusto kielsi atomipommit kunnan alueella. Tuo päätös tosin kaatui myöhemmin valitustien kautta.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*