Pertti Hemminki valitti ensin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, mutta KHO:n mielestä oikea paikka olisi ollut markkinaoikeus. (Kuva: Ville Miettinen)

Meri-Lapin soten jättiulkoistuksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittanut tervolalainen Pertti Hemminki (vas.) on pettynyt mies. Hän lähti hakemaan oikeutta, koska koki, ettei yli miljardin euron jättiulkoistuksessa kaikki ollut mennyt hallinto- ja kuntalakien pykälien luokaan. KHO ei asialle kuitenkaan lämmennyt, vaan totesi ettei markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintokäyttölain nojalla.

-Minun usko Suomeen oikeusvaltiona on romahtanut. Suomi ei ole enää länsimainen oikeusvaltio, vaan olemme vajonneet sinne banaanivaltioiden tasolle, Hemminki lataa.

Pertti Hemminki korostaa, ettei hän ole lähtenyt valittamaan itse hankintapäätöksestä, eikä siitä olisiko pitänyt valita Pihlajalinna Mehiläisen sijaan. Hänen mielestä kyse on ollut oikeista ja vääristä menettelytavoista, kun ensin kuntien ja sen jälkeen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin päättävissä elimissä on kohti hankintapäätöstä edetty.

Kaksi pientä sanaa

Ensin Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ja sen jälkeen KHO nostivat kuitenkin esiin sanat hankinta ja markkinaoikeus. Oikeusasteet arvioivat markkinaoikeuden päätösvallan alkavan selkeästi aiemmin, kun valittaja oli arvioinut.

-On uskomatonta, että tähän miljardiluokan laittomasti tehtyyn hankintapäätökseen ei voi puuttua. Minä en ole valittanut itse hankintapäätöksestä, vaan olen valittanut niistä menettelytavoista, jotka ovat tuota hankintapäätöstä edeltäneet. Hallintomenettelyn käsittely ei kuulu markkinaoikeudelle, Hemminki toteaa painokkaasti.

Pertti Hemmingin keihäänkärki osoittaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kokousta 22.12.2017. Tuossa kokouksessa sinetöitiin sopimus sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen tulevasta yhteistyöstä.

-Kokouksessa tapahtui useita laittomuuksia, mutta niihin ei haluta puuttua. Tämä on todella synkeä tilanne. KHO:n päätöksestä käy selvästi ilmi, ettei KHO ole tutkinut asiaa pelkästään juridisesta näkökulmasta, vaan ottanut huomioon poliittisen näkökulman, Hemminki arvioi lappilaisella suoruudella.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii hankintaa

KHO:n osalta Meri-Lapin sote on tältä erää loppuun käsitelty. Lisää löylyä on kuitenkin heittämässä nyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

Se on tehnyt Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille selvityspyynnön sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisyrityskumppanin valintaa koskevasta hankinnasta. Ilmoituksensa mukaan KKV tutkii asiaa omasta aloitteestaan ja selvittää sopimuksiin mahdollisesti tehtyjä muutoksia ja niiden hankintalainmukaisuutta.

Ja kuohuntaa riittää paikallisellakin tasolla. Sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi jää virkavapaalle lokakuulta alkaen aina toukokuun lopulle saakka. Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Ritva Sonntag puolestaan jätti eronpyyntönsä puheenjohtajan paikalta viime viikon kokouksessa, jossa käsiteltiin myös KKV:n selvityspyyntöä.

Naisista Luosujärvi on vastustanut alun perin sote-ulkoistusta ja Sonntag on ollut sen kannalla. Eroilmoituksensa jälkeen Ritva Sonntag on perustellut eroaan julkisuudessa luottamuspulalla toimitusjohtajaa kohtaan. Toimitusjohtajan tilalle sairaanhoitopiirin hallitus etsii tuuraajaa ulkopuolelta luottamuksen lisäämiseksi.

Kuntaliiton Krakau: Hankintalain mukaan

Kuntaliiton lakimies Tarja Krakaun mukaan KHO:n päätös Meri-Lapin sote-ulkoistuksesta tehtyyn valitukseen on tehty hankintalain perusteella. Jos kyse on hankintalain soveltamisalaan kuuluvasta julkisesta hankinnasta, niin siitä ei voi tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. Markkinaoikeus olisi ollut oikea kohde valitukselle Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden sijaan, mutta markkinaoikeuteen asian voi viedä vain toinen tarjoaja. Kunnan jäsenen ominaisuudessa valitus ei onnistu.

– Muutoksenhakukieltoa on pohdittu useampaan kertaan hankintalain uudistusten yhteydessä. Muun muassa vuoden 2010 oikeusturvauudistuksen yhteydessä todettiin, ettei ole tarkoituksenmukaista, että hankinnoista olisi kaksi rinnakkaista valitustietä. Markkinaoikeus voisi esikysymyksenä ottaa käsiteltäväksi myös muutkin lainvastaisuudet kuin hankintalain vastaisuuden.

-Lisäksi katsottiin, ettei kuntalaisen valitusoikeuden puuttumisella ole käytännössä suurta merkitystä, sillä aiemman oikeuskäytännön perusteella kunnallista valitustietä käyttivät useimmiten samat tahot, jotka valittivat markkinaoikeuteenkin eli käytännössä tarjouskilpailuun osallistuneet muut tarjoajat. Hankinnoista haluttiin mahdollisimman sujuvia, varatuomari Krakau kertoo.

Meri-Lapin miljardiluokan sotehankinnassa valittaja painotti halunneensa puuttua päätöksenteossa tapahtuneisiin epäkohtiin, eikä varsinaiseen hankintaan, mutta KHO oli asiassa toista mieltä.

– Hankintalain oikeusturvauudistuksessa lähdettiin siitä, julkisia hankintoja koskevat asiat tulisivat nimenomaan markkina-oikeuden käsiteltäväksi. Tässä tapauksessa näyttää KHO juuri näin asiaa tulkinneen, Kuntaliiton Tarja Krakau arvioi.

EDIT 10.9. klo 16.30. Lisätty Kuntaliiton Tarja Krakaun kommentit päätöksestä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*