Hyvinvointialueille on taattava työrauha, huomauttaa Kuntaliitto hallitusterveisissään.

Projektipäällikkö Liisa Jurmu Kuntaliitosta kertoo, että hyvinvointialueiden ja kuntien rooleissa ja työnjaossa koetaan olevan edelleen paljon epäselvyyksiä.

– Kysymyksiä yhdyspinnasta on paljon ja tiedon tarve valtava, Jurmu kertoo.

Yksi kuntia paljon puhuttavista teemoista on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka kuuluu kummankin rooliin.

Lain mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) tehtävät jakautuvat kunnan ja hyvinvointialueen tehtävien mukaan. Kuntien vastuulle toisin sanoen kuuluvat ne hyten tehtävät, jotka kytkeytyvät kunnan muihin tehtäviin.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)– Ei kuitenkaan ole helppoa aina määritellä, miten rajat lopulta käytännön työssä menevät, Jurmu sanoo.

Kunnilla ja alueilla on lakisääteinen tehtävä käydä keskenään yhteistoimintaneuvotteluja hytestä kerran vuodessa. Valtuustokausittain on puolestaan käytävä laajemmin hyvinvointialueiden ja kuntien välistä yhteistyötä koskevat neuvottelut.

– Olemme tekemässä parhaillaan määrittelyä siitä, kuinka neuvotteluja on alueilla hyvä käydä.

Uutta henkilöstöä siirtyvien tilalle?

Kuntakenttä kertoo epävarmuudesta myös uudistuksen aikataulussa.

Kysymyksiä herättävät edelleen myös henkilöstösiirrot. Joissakin kunnissa pohditaan, pitääkö hyvinvointialueille siirtyvien tilalle palkata uusia työntekijöitä.

Jurmu huomauttaa, ettei tuplaresursointia voida pitää hyvänä ratkaisuna. Uudistuksen alkuvaiheessa näin voi silti tapahtua.

Työrauha taattava

Hyvinvointialueiden aloitus on huomioitu vahvasti myös Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteissa. Kuntaliitto toivoo, että uusille alueille taataan työrauha. Niille ei tule siirtää uusia tehtäviä kunnilta.

Erityisasiantuntija Karri Vainio Kuntaliitosta toteaa, että keskustelua kuntien, hyvinvointialueiden ja laajemminkin julkisen sektorin työnjaosta käydään tulevaisuudessa varmasti.

Edellisellä hallituskaudella valmisteltiin monialaisia maakuntia, joille olisi siirretty kunnista myös muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä.

Nykyisellä hallituskaudella on ehdotettu, että esimerkiksi ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirrettäisiin tulevaisuudessa hyvinvointialueille.

Ympäristöterveydenhuolto on sote-uudistuksessa ovat jäämässä kuntien vastuulle.

– Kunnat ovat toivoneet, että seuraava hallitus takaisi hyvinvointialueille työrauhan. Soten lisäksi niille siirtyvät myös pelastustoimen tehtävät, ja kaikkien näiden toimintojen vakiinnuttamisessa riittää varmasti nyt työtä ensi hallitus kaudellakin, Vainio sanoo.

Hallinnollisten muutosten jälkeen hyvinvointialueiden tulisi kyetä suuntaamaan katseet uudistamiseen ja uudistumiseen, jotta tavoitteet yhdenvertaisimmista, toimivimmista ja kustannustehokkaista sote-palveluista saataisiin toteutumaan.

Vainio korostaa, että tätä tärkeää työtä ei tule lähteä häiritsemään uusilla lakisääteisillä lisätehtävillä.

Liikkumavaraa tehtävistä sopimiseen

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteissa toivotaan myös, että kuntien ja hyvinvointialueiden kesken sallittaisiin jatkossa liikkumavaraa.

Tuolloin ne voisivat omat olosuhteensa huomioon ottamalla sopia tarkemmasta tehtävien työnjaosta ja yhteistyömuodoista keskenään.

– Tällaiselle sopimiselle tarvittaisiin vahvempaa selkänojaa myös lainsäädännössä, Vainio toteaa.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa sovittiin alueellisesti, kun sote-lainsäädännössä oli määräaikainen aikaikkuna, että myös ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueelle. Tehtävät kuuluvat nykyiselläänkin sote-kuntayhtymälle.

Vainio huomauttaa, että myös muilla alueilla esimerkiksi eläinlääkintähuollon ja eläinlääkäripäivystystoiminnan osalta voisi olla kiinnostusta työnjaon ja yhteistyömuotojen tarkemmalle sopimiselle, mikäli tämä olisi mahdollista.

Vainio muistuttaa alueiden ja kuntien erilaisuudesta.

– Laajempaa liikkumavaraa työnjaon ja yhteistyömuotojen sopimiselle tarvittaisiin myös kotoutumisen ja työllisyyden hoidon monialaisessa yhteistyössä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Nyt kun liikkumavaraa lähdetään vaatimaan, niin vaarana tässä on uudenlaiset himmelit. Uudistuksessa eräs tärkeä tavoite oli yhtenäistää käytännöt. Hyvänä esimerkkinä sadat erilaiset tietojärjestelmät, jotka eivät keskustele keskenään sekä luukulta luukulle juoksuttaminen. Nuo ehkä tulevat kehittymään ajan myötä, mutta ei kannata lähteä rakentamaan uudenlaisia himmeleitä.

    Yksi asia tulee varmasti pitkään sekoittamaan kansalaisten käsityksiä sote-kokonaisuudesta ja se on: Alueet on nimetty hyvinvointialueiksi, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kunnille.

  2. Jyrkkä ei uusille himmeleille, mutta tilanteessa jossa kuntien (ja jossain määrin myös hyvinvointialueiden) väliset olosuhteet ja kantokykytekijät vaihtelevat ”kuin yö ja päivä”, antaa työnjaon ja toimintamallien sopimismahdollisuus liikkumavaraa asukkaiden ja veronmaksajien näkökulmasta parhaiden palveluratkaisujen hakemiselle. Yhtenäisiä hallinnollisia ratkaisuja olennaisempaa ovat yhdenvertaiset (ja alueen/kunnan olosuhteet huomioivat) yhdenvertaiset palvelut

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*