Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Timo Kietäväisen mukaan onnistunut kotouttaminen on keino saada maahanmuuttajien osaaminen työmarkkinoiden käyttöön.

– Kuntien ja alueiden elinvoimaisuus edellyttää osaavaa työvoimaa palveluissa, hallinnossa ja yrityksissä, Kietäväinen totesi maahanmuuton ajankohtaisseminaarin alustuksessaan 31.3.2015 Kuntatalolla Helsingissä.

– Väestön ikääntyminen lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta. Kuntasektori on suuri työllistäjä, ja poistuma eläkkeelle on hyvin suuri. Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jää noin puolet kuntasektorin noin 425 000 työntekijästä.

Kuntaliitto pitääkin erittäin tärkeänä maassa jo olevien maahanmuuttajien työllistämistä. Heidän pääsyään työmarkkinoille, koulutukseen ja yrittäjiksi on helpotettava.

– Maahanmuuttajilla on paljon osaamista, joka tulisi saada hyödynnetyksi työmarkkinoilla, Kietäväinen totesi.

Kuntaliitto korostaa kotouttamisen merkitystä. Työpoliittinen kotoutumiskoulutus on aikuisten maahanmuuttajien tärkein kotouttamisen väline. Ratkaisevaa on koulutuksen oikea-aikaisuus, jotta koulutuksella olisi paras vaikuttavuus.

Myös humanitaarisin perustein tulleiden maahanmuuttajien kotoutumista ja työllisyyttä on edistettävä. Kotouttavia palveluja on voitava järjestää maahanmuuttajien tarpeiden mukaisesti. Riittävät resurssit kotouttamiseen ja työllistämiseen tuovat myöhemmin säästöjä muun muassa toimeentulotukimenoissa.

Onnistunut integraatio luo paikallistasolle edellytyksiä väestöryhmien välisille hyville suhteille. Yksi osallistumisen ja vaikuttamisen muoto on äänestäminen.

– On tärkeää, että maahanmuuttajataustaiset kansalaiset saavat tietoa vaaleista, äänioikeudestaan, ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja ehdokkaista. Tässä puolueilla, järjestöillä ja kunnilla on mahdollisuus toimia. Toivottavasti maahanmuuttajataustaiset kansalaiset käyttävät hyväkseen oikeuttaan äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa, Kietäväinen sanoi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*