Puolueiden vastaukset Kuntalehden vaalikoneen kysymykseen lastensuojelun työvoimatilanteen parantamisesta vaihtelevat jonkin verran kaupungeittan, kun verrataan vastauksia neljässä kaupungissa: Helsingissä, Lahdessa, Kuopiossa ja Oulussa.

Ylen kanssa yhteistyössä toteutetussa vaalikoneessa esitettiin väittämä: ”Lastensuojeluun on houkuteltava työvoimaa kunnassani, vaikka se johtaisi kuntaveron korotuksiin.”

Esimerkiksi keskustan ehdokkaista suuri osa kaikissa esimerkkikaupungeissa suhtautui myönteisesti ajatukseen, mutta Helsingissä tämä myönteisyys oli selvästi suurempaa kuin muissa esimerkkikaupungeissa. Helsingissä keskustan 72 ehdokkaasta, jotka vastasivat kysymykseen, 51 vastaajaa (70,8 %) oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väitteen kanssa.

Lahdessa 13 keskustan ehdokasta 25:stä oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, loput olivat eri mieltä. Lahden tavoin Oulussa väittämä jakoi keskustan ehdokkaita: 81 vastanneesta ehdokkaasta 38 (46,9 %) oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, 37 (45,7 %) oli eri mieltä tai täysin eri mieltä ja kuusi (7,45 %) ei halunnut vastata.

Kokoomuksessa ajatus veronkorotuksista lastensuojelun työvoiman palkkaamisen tehostamiseksi herätti enemmän vastustusta kuin kannatusta, mutta Helsingissä kokoomuksesta löytyi myös esimerkkikaupunkien selvin kannatus ajatukselle. Helsingissä vastanneista kokoomuksen 124 ehdokkaasta 51 (41,1 %) oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Eri mieltä tai täysin eri mieltä oli 66 vastaajaa (53,2 %).

Lahdessa (68,9 %) ja Oulussa (70,5 %) kokoomuksen ehdokkaista selvä enemmistö vastusti ajatusta, mutta Kuopiossa jakauma oli maltillisempi: 61 vastanneesta kokoomuksen ehdokkaasta 25 (41 %) oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä ja 31 vastaajaa (50,8 %) eri mieltä tai täysin eri mieltä.

Perussuomalaiset ehdokkaat väittämä jakoi voimakkaasti, esimerkkikaupungeista Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa enemmistö perussuomalaista ehdokkaista oli eri mieltä tai täysin eri mieltä, mutta Kuopiossa niukka enemmistö oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä.

Myönteisimmin väittämään suhtautuivat vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden ehdokkaat.

Alla on esitetty vastausten jakautuminen puolueittain neljässä esimerkkikaupungissa. Mukaan tarkasteluun on otettu eduskuntapuolueita edustavat ehdokkaat.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*