Kunnilla on rakentamisen luvituksessa parempi valmius digitalisaation hyödyntämiseen kuin alueiden- ja maankäytön suunnittelussa. Kuva: Ville Miettinen

Kuntien kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen digitaalinen valmius on kohtuullisella tasolla. Tämä käy ilmi valtion erityistehtäväyrityksen DigiFinlandin tuoreesta kartoituksesta.

Suomessa otetaan 2024 käyttöön valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä.

DigiFinlandin kartoituksessa selvitettiin tämänhetkistä digitilannetta kuntien yleis- ja asemakaavoituksessa, maanomistajan laatimissa ranta-asemakaavoissa, rakennus-, purkamis- ja toimenpideluvissa, poikkeamispäätöksissä ja toimenpideilmoituksissa.

Kyselyn perusteella kunnissa on kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa kohtuullinen digivalmius. 4 prosentissa kunnista tilanne on hyvä ja 72 prosentissa kohtuullinen. Kysely nimesi tilanteen olevan haasteellinen 24 prosentissa kunnista.

Rakentamisen luvituksessa valmius (44 %) digitalisaation hyödyntämiseen on parempi kuin alueiden- ja maankäytön suunnittelussa (39 %).

Digivalmiuden mittareina kartoitus otti huomioon, onko kunnassa käytössä digitaalinen ohjelmisto tai järjestelmä, miten tietoaineistoa kerätään, käsitellään ja arkistoidaan sekä millainen on koettu tuen tarve.

Isoissa kaupungeissa parempi valmius

Paras valmius muutokseen on Lahdessa, Tampereella, Sievissä, Espoossa, Kirkkonummella, Varkaudessa, Oulussa ja Mikkelissä.

Matalan tuloveroprosentin kunnissa näyttää olevan parempi digivalmius kuin korkean tuloveroprosentin kunnissa. Myös asukasluvultaan suurimmissa kunnissa digivalmius on keskimääräistä parempi.

Alueellisesti valmiudessa ei ollut suuria eroja.

Tulosten yksityiskohtaisemmassa vertailussa selviää, että parhaat yleiskaavoituksen digivalmiuden kuntia ovat Lahti, Espoo, Kirkkonummi, Mikkeli ja Oulu.

Asemakaavoituksen kärjessä puolestaan ovat Lahti, Tampere, Kuopio, Oulu ja Tuusula.

Rakennus-, purkamis- ja toimenpidelupien tuloksien vertailussa parhaat ovat Kuopio, Mikkeli, Espoo, Seinäjoki ja Tampere,

Kustannukset huolettavat pieniä kuntia

Monessa kunnassa ollaan huolissaan henkilöstöresurssien riittävyydestä. Ohjelmistojen ja järjestelmien kustannukset huolettavat varsinkin asukasluvultaan pienissä kunnissa.

Kaavoituksessa vastaajia mietityttää tietomallipohjaiseen suunnitteluun siirtyminen ja tietoaineistojen muokkaus digitaaliseen muotoon.

Ohjelmistoissa laaja kirjo

Kunnissa on käytössä laaja kirjo eri ohjelmistoja: 16 suunnitteluohjelmistoa, 14 paikkatieto-ohjelmistoa, 17 karttapalvelua, 17 asianhallintaohjelmistoa ja 8 lupajärjestelmää.

Rakennetun ympäristön palveluja toteutetaan niitäkin kuntalaisille laajalla skaalalla.

Mukana on omaa toimintaa, yhteistyötä kuntien ja kuntayhtymien tai niiden omistamien yritysten kanssa sekä ostopalveluja ulkopuolisilta yhtiöiltä.

DigiFinlandin kyselyyn vastasi yhteensä 209 Manner-Suomen kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on 4,8 miljoonaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*