Runsaasti liikkuvien kouluarvosanat olivat tutkimuksen mukaan parempia kuin vähän liikkuvilla. (Kuva: Ville Miettinen)

Nuoruuden liikunnalla on yhteys sekä koulumenestykseen peruskoulun päättyessä että koulutusvuosien määrään aikuisuudessa, havaittiin vastikään julkaistussa tutkimuksessa, jossa on seurattu suomalaislapsia 1980-luvulla alkaen.

– Paljon liikkuvien tyttöjen ja poikien peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli keskimäärin puoli arvosanaa korkeampi verrattuna vähän liikkuneisiin tyttöihin ja poikiin, kertoo tutkija Jaana Kari LIKES-tutkimuskeskuksesta tiedotteessa.

– Koulutuspolun pituudessa ero paljon liikkuvien ja vähän liikkuvien välillä oli noin vuosi.

Lisäksi tutkijat havaitsivat, että liikunta-aktiivisuuden lisääminen 12-vuotiaasta 15-vuotiaaksi näkyi myönteisesti sekä koulumenestyksessä että koulutusvuosien määrässä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälisesti ainutlaatuisia tutkimusaineistoja. Nuoruuden liikunta-aktiivisuutta 12- ja 15-vuotiaana sekä peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa on kysytty osana v. 1980 käynnistynyttä, Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoimaa, lasten sepelvalmitomaudin riskitekijöitä selvittävää LASERI-tutkimusta.

Tiedot koulutusvuosien määrästä on saatu Tilastokeskuksen rekistereistä. Koulutusvuosia arvioitaessa laskennassa on käytetty ohjeellisia tutkintojen suoritusaikoja, jolloin opintojen venyminen tavoiteajasta ei ole laskennassa pidentänyt koulutuksen kestoa.

Karin mukaan tulokset antavat aiheen pohtia, voidaanko nuoruuden liikuntamahdollisuuksia tukemalla vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen koulutusurienkin näkökulmasta.

– Taloustieteellisestä näkökulmasta kyse on siitä, että nuoruusiän liikuntaan panostaminen näyttäisi olevan investointi, joka näkyy paitsi terveydessä, myös koulumenestyksessä, koulutusurien pituudessa ja työuralla Kari sanoo.

Tutkimus on osa Karin väitöstutkimusta, jossa selvitetään lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa harrastetun liikunnan vaikutusta työuriin.

Lue myös: Pori passittaa nuoria ilmaiseksi uimaan

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*