Kelluvilla lintukosteikoilla kasvaa useita lajeja kuten sarjarimpeä, keltakurjenmiekkaa ja järvikaislaa. (Kuva: Terhi Wermundsen)

Tuusulan kunta on asentanut Jokelan Koululampeen kaksi vettä puhdistavaa lintulauttaa. Lauttojen tarkoituksena on tarjota vesilinnuille turvallinen paikka vilkkaalla taajama-alueella ja houkutella vesilintuja pois uimarannalta, Tuusulan kunnasta kerrotaan.

Kelluvat kosteikot puhdistavat samalla vettä juuristoillaan ja toimivat elinympäristönä miljoonille nälkäisille mikro-organismeille. Mikro-organismit muodostavat juurien päälle tahmean pinnan, johon esimerkiksi kiintoaine, orgaaninen aines, ravinteet ja metallit kiinnittyvät muodostaen kokkareita. Lopulta kokkareet putoavat pohjalle ja muodostavat sedimenttiä.

Kelluvilla kosteikoilla kasvaa useita lajeja kuten sarjarimpeä, saroja, keltakurjenmiekkaa, rantakukkaa, järviruokoa ja järvikaislaa.

Linnustollisesti arvokkaita alueita

Tuusulan pohjoisimman taajaman Jokelan keskustan alueella on vanhoja savenottokuoppia, jotka ovat ajan saatossa luonnonmukaistuneet ja muodostuneet tärkeiksi kosteikoiksi linnuille. Alueelle on tehty luontokartoitus vuonna 2018. Siinä lampien alueet rajattiin linnustollisesti arvokkaiksi alueiksi.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry tekee vesilintulaskentaa lammilla vuosittain. Esimerkiksi mustakurkku-uikku ja liejukana viihtyvät lampien alueella.

Jokelan keskustan yleissuunnitelmassa (2020) lammet ja niiden ympäristö säilytetään viheralueina. Koska lammet ovat taajaman tuntumassa, niissä on hyvä olla pieniä saarekkeita, joissa vesilinnut voisivat rauhassa oleilla.

Uudenmaan ELY-keskus myönsi kunnalle avustuksen vettä puhdistavien lintulauttojen asentamiseksi lampeen.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*