Opetusalan ammattilaisia tuoreen Pisa-tutkimuksen tulokset eivät juuri päässeet yllättämään. Lappeenrannan kaupungin perusopetuksenjohtaja Mari Routti uskoo perusopetuksen uusitusta opetussuunnitelmasta löytyvän eväitä korjausliikkeen aloittamiseen. Samaan aikaan on kouluille taattava riittävät resurssit ja oppilaiden ja heidän perheidensä hyvinvointiin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

-Uusi opetussuunnitelma antaa hyvän pohjan koulun kehittämiselle. Lisäksi tulee huolehtia koulujen toimintaedellytyksistä varmistamalla riittävät resurssit ja tuki koulun kehittämiselle. Haluan korostaa myös oppilaiden ja heidän perheiden hyvinvoinnin tukemista laadukkaiden psykososiaalisten palveluiden avulla, Mari Routti pohtii.

Tutkimus nosti esiin huolen alueellisten erojen kasvusta oppimistuloksia verrattaessa. Itä- ja Länsi-Suomen pelätään pikku hiljaa putoavan kärkialueiden kelkasta. Lappeessa on tilanne vielä kansalliseen keskiarvoon verrattuna hallinnassa, mutta asiaan tullaan kiinnittämään jatkossa entistä enemmän huomiota.

-Lappeenrannassa oppimistulokset yleisesti ovat olleet jo pitkään kansallisen keskiarvon tasolla. Merkittävästi muutos ei siinä mielessä näy. Olemme juuri aloittamassa oppilaiden perustaitojen kehittymisen systemaattisen seurannan kaikkien ikäluokkien osalta. Se antaa meille aikaisempaa tarkemman kuvan asiasta, Routti kertoo.

MainosPoikien oppimishaluja Mari Routti lähtisi etsimään poikien sisältä. Kun sisäinen oppimismotivaatio saadaan kaivettua kaverista esiin ja sitä vahvistettua, niin tuloksia syntyy.

-Itse lähtisin kehittämään pedagogiikkaa siten, että erityisesti poikien sisäinen motivaatio vahvistuu. Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että he kokevat opiskeltavan asian tai koulunkäynnin ylipäätään merkitykselliseksi. Lisäksi heidän tulee luottaa itseensä oppijoina. Tämä varmistetaan oikein mitoitetuilla tavoitteilla ja siten onnistumisen kokemusten varmistamisella. Kannustava ja ohjaava palaute on tärkeää, Lappeenrannan perusopetuksenjohtaja Mari Routti korostaa.

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*