Ylös vai alas? Uudistumaan valmiit kunnat menestyvät tulevaisuudessa. Kuntien tulevaa roolia pohditaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. (Kuva: Pekka Moliis)

Kun parhaillaan työn alla oleva sote- ja maakuntahallinnon uudistus saadaan maaliin, niin kuntien rooli muuttuu merkittävästi. Tänään Tampereella tarkastettavan Anni Jäntin väitöstutkimuksen mukaan kuntien erilaistuminen lisääntyy ja uudistumiseen kykenevät kunnat menestyvät.

HM Anni Jäntin väitöstutkimuksen mukaan kunnilla on yhä edelleen tärkeä tehtävä ihmisten jokapäiväisen elämän edellytysten luojina, vaikka sote-palvelut siirtyvätkin maakuntien vastuulla. Jäntin arvion mukaan uudistus voi jopa vahvistaa kuntien merkitystä.

– Kunnat pystyvät suuntaamaan resurssinsa paremmin sellaisiin tehtäviin, joissa kunnilla on todellista päätösvaltaa. Tiukasti säänneltyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisen sijaan kunnat voivat keskittää resurssinsa paikallisen elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen panostamalla esimerkiksi elinkeinopolitiikkaan, kaupunkisuunnitteluun sekä sivistys- ja vapaa-aikapalveluihin. Vaikka uudistukseen liittyykin uhkakuvia, muutos on kunnille ja kuntalaisille myös todellinen mahdollisuus, Jäntti korostaa.

Erilaistuminen kiihtyy

Kun tarkkaan säädellyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut poistuvat kuntien vastuulta, niin muutos näkyy väistämättä kuntien organisaatioissa ja johtamisessa. Aluekehittäminen ja elinkeinojen kehittäminen nousevat kunnissa entistä tärkeämpään rooliin.

Mainos– Kukaan ei voi vielä varmaksi tietää, minkälaisia vaikutuksia muutoksella kaiken kaikkiaan tulee olemaan. Tutkimukseni perusteella voi kuitenkin sanoa, että rakenteisiin ja hallintoon liittyvät muutokset ovat vasta alkusoittoa. Kuntien keskinäinen erilaistuminen on yksi sellainen kiinnostava asia, jonka voi olettaa kiihtyvän muutoksen myötä, Jäntti arvioi.

Uusi tilanne haastaa niin kuntien työntekijä- kuin luottamusmiesorganisaation. Kyky sopeutua muutokseen on ratkaiseva tekijä, kun kuntien menestystä uudessa toimintaympäristössä arvioidaan.

– Ne kunnat, jotka aktiivisesti rakentavat uutta rooliaan yhdessä kuntalaisten kanssa ja näkevät kunnan pelkän palveluroolin sijaan monipuolisena paikallisena toimijana, ovat vahvoilla, Anni Jäntti korostaa.

Kainuusta kokemuksia

Väitöstutkimuksessaan Anni Jäntti on tarkastellut kuntien tehtäviä vähentävän hallinnonuudistuksen vaikutuksia kuntaan Kainuun hallintokokeilua esimerkkinä käyttäen. Kainuun kokemuksia kannattaisi hyödyntää muidenkin alueiden suureen muutokseen valmistauduttaessa. Maakunnassa eriytettiin sote-palvelut kuntien toiminnasta vuonna 2005, kun hallintokokeilu käynnistyi.

– Kainuu tarjoaa hyvän esimerkin siitä, minkälaisia vaikutuksia kuntien tehtävien vähentämisellä voi olla, ja minkälaisena kunta näyttäytyy uudessa tilanteessa. Näistä kokemuksista voivat hyötyä nyt muutkin kunnat, jotka valmistautuvat tulevaan maakuntauudistukseen. Haasteet ja olosuhteet vaihtelevat eri alueilla, mutta muutoksen moninaiset vaikutukset ja kysymys kunnan ideasta koskettavat kaikkia kuntia, Jäntti toteaa.

 

Väitöstiedote Tampereen yliopiston sivuilla

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*