Kuva: Ville Miettinen
Helsingin seudulla on tavoitteena luoda raideliikenteeseen tukeutuvaa alue- ja yhdyskuntarakennetta. Uusi suunnittelutyökalu tukee ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden konkretisoitumista kaupunkisuunnittelussa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on julkaissut Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalun, joka tukee ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden konkretisoitumista kaupunkisuunnittelussa.

Työkalu sisältää 70 konkreettista toimenpidettä asemanseutujen kehittämiseen muun muassa kävelyn ja pyöräilyn, kaupunkirakenteen energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Juna- ja metroliikenteen asemanseudut ovat kaupunkikehityksen kannalta keskeisiä alueita, joille keskitetään asumista, palveluita ja työpaikkoja niiden hyvän saavutettavuuden vuoksi. Helsingin seudulla onkin tavoitteena luoda raideliikenteeseen tukeutuvaa alue- ja yhdyskuntarakennetta.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat strategioissaan sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, joiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista kehitystä ja yhteistyötä.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)– Kaupunkisuunnittelijoilla on haastava tehtävä muuttaa olemassa oleva yhdyskuntarakenne hiilineutraaliustavoitteiden mukaisiksi sekä luoda uutta, valmiiksi hiilineutraalia kaupunkia. Ilmastoviisas alue -työkalu tukee kaupunkien suunnittelutyötä ja tavoitteiden asettamista vaikuttavuudeltaan kolmentasoisilla toimenpide-ehdotuksilla, tulosaluejohtaja Irma Karjalainen sanoo HSY:n tiedotteessa.

70 toimenpidettä

HSY:n mukaan ilmastoviisas asemanseutu rakennetaan luomalla täydentyvää sekä palveluja, asumista, työpaikkoja, viheralueita ja julkista tilaa tasapainottavaa maankäyttöä.

Lisäksi sujuvoittamalla kestävän liikkumisen palveluja, tukemalla asumisen ja rakennuskannan energiatehokkuutta sekä tuomalla arjen palvelut lähelle asukkaita sekä kehittämällä elinkeinojen vastuullisuutta tuetaan kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä huomioiden myös sosiaalinen kestävyys.

Ilmaston lämpenemisen hillinnän lisäksi toimenpiteet tuovat konkretiaa kiertotalouden uusien ratkaisujen edistämiseen sekä siihen, millaisin toimin ilmastonmuutokseen tulisi sopeutua.

– Työkalu esittelee yhteiset toimenpidekortit asemanseudun hankkeiden tilaajille, suunnittelijoille ja toteuttajille. Suunnittelukonsepti toimii myös kaupunkikehittämisestä kiinnostuneille asukkaille oppimispolkuna kestävien alueiden suunnitteluun, HSY:n projektipäällikkö Aino Hatakka kertoo.

Toimenpidekortteja on pilotoitu Malmin keskusta-alueen visiotyössä vuorovaikutteisen kehittämisen keinoin. Alueen suunnittelua tukemaan on luotu toimenpiteitä priorisoiva Malmin keskusta-alueen vähähiilitiekartta.

HSY:n mukaan toimenpidekorttien hyödyntäminen on tuonut Malmin suunnitteluun konkreettisia ilmastoviisauden työkaluja. (Kuva: Ville Miettinen)

Malmilla tulisi kehittää turvallista ja viihtyisää kaupunkitilaa, tukea palveluiden kehittymistä ja edistää pyöräilymahdollisuuksia. Lisäksi kehittämispotentiaalia on kaupunkirakenteen energiatehokkuuden ja rakentamisen kiertotalouden hyödyntämisessä.

– Laadittu vähähiilitiekartta on erinomainen kokonaisnäkemys siitä, millä teemoilla voimme kehittää keskeistä asemanseutua vähähiiliseen ja ilmastoystävälliseen suuntaan, arkkitehti Antti Mentula Helsingin kaupungilta kertoo.

Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalu kokoaa yhteen laajan asiantuntemuksen. Sen kehittämiseen on osallistunut kymmeniä asiantuntijoita seudullisesti ja kansainvälisesti. Toimenpiteitä on mm. kommentoinut kansainvälisesti tunnettu kestävien ja vähähiilisten kaupunkien kehittäjä, professori Steffen Lehmann Future Cities-verkostosta.

Suunnittelutyökalun kehittämiseen on saatu tukea ympäristöministeriöltä kansallisesta Kestävä kaupunki -ohjelmasta. Toimenpidekortit on kehitetty osana SMART-MR-hanketta.

SMART-MR-hankkeen suositukset kestävän ja vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi

SMART-MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions) -hankkeessa on tavoitteena parantaa liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla.

Hankkeessa on järjestetty seitsemän kansainvälistä työpajaa, joiden tuloksena ovat syntyneet toimenpide- ja politiikkasuositukset EU:n tasolla, kansallisella sekä seudullisella ja paikallisella tasolla.

Suositukset viitoittavat tietä sille, miten eurooppalaisilla kaupunkiseuduilla mahdollistetaan yhtä aikaa toimiva liikennejärjestelmä ja liikennesektorin päästövähennykset.

Suunnittelutyökalu on vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa ilmastoviisasalue.fi.

Politiikkasuosituksia seudullisella ja paikallisella tasolla:

Varmistetaan, että paikallis- ja alueviranomaisilla on logistiikan osalta riittävä osaaminen ja tietotaito.

Kehitetään paikallisia ja alueellisia logistiikkasuunnitelmia ja -strategioita.

Toteutetaan yhteisösuuntautuneen asemanseudun kehittämisen periaatteita tukien täydentyvää asumista, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneisuutta sekä kestävän kehityksen tavoitteita maankäytön suunnittelussa.

Kehitetään asemanseutuyhteisöjen verkosto.

Priorisoidaan asemanseutuja vähähiilisten alueiden kehittämisessä.

Kehitetään asemanseutuja pilottiympäristöinä uusille ratkaisuille, jotka edistävät vähähiilistä arkea, sujuvoittavat matkaketjuja ja mahdollistavat kierto- ja jakamistalouden ratkaisut.

Suunnitellaan julkinen avoin tila, jossa on priorisoitu jalankulkijat, pyöräilijät ja julkinen liikenne.

Luodaan julkisen tilan käytön periaatteet yhteiskäyttö- ja jakamistalouden palveluille osana julkisen liikenteen järjestelmää.

Vahvistetaan paikallisyhteisöjen sitoutumista ja osallistamista liikenteen- ja maankäytön suunnittelussa.

Kehitetään liikenne- ja maankäytön suunnittelua tukevia viestintäkampanjoita eri sidosryhmille.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*