Opetustyössä tarvitaan palautumista varten taukoja. Kuva: Seppo Haavisto

Ikä vaikuttaa siihen, kuinka opettaja palautuu työstään. Eri-ikäiset opettajat palautuvat eri tavoin.

Tämä selviää Anniina Virtasen väitöstutkimuksesta. Virtanen työskentelee tutkijana Työterveyslaitoksessa.

Virtanen kertoo yllättyneensä havainnosta, että ikääntyneet opettajat palautuvat työkuormastaan nuoria kollegojaan paremmin.

– Tämä oli yllättävää, sillä julkisessa keskustelussa on noussut usein esille, kuinka muutoksia on paljon ja kuinka ikääntyneiden on vaikea omaksua digitaitoja, Virtanen sanoo.

– Toisaalta vanhemmilla opettajilla on iän tuomaa kokemusta, mikä näyttää auttavan myös palautumisessa.

Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että vanhemmilla opettajilla on keskimääräistä enemmän palautumista edistäviä kokemuksia. Virtanen pohtii, että nuorempien opettajien huonompaan palautumiseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi perhetilanne pienine lapsineen.

– Nuorilla on myös kovemmat paineet työuran rakentamisesta ja etenemisestä. Heitä voi painaa myös epävarmuus siitä, saavatko he vakituista työtä.

Nuorten opettajien määräaikaisuuksista on käyty aktiivista julkista keskustelua ja nostettu esiin, kuinka heidän määräaikaisuutensa katkaistaan loma-ajoiksi.

”Uupuminen ei yllättänyt”

Kokemus tukee ikääntyneempiä opettajia myös siten, että he ovat nuorempia tottuneempia ratkomaan työelämän ongelmia.

– Vanhempien opettajien voi olla helpompi hoitaa asioita kevyemmin ja pohtia, tarvitseeko kaikkea tehdä sataprosenttisesti – työtehtävistä voi selvitä vähemmälläkin stressillä ja vaivan määrällä.

Myös tavoissa palautua on eroja. Iäkkäämmät palautuvat esimerkiksi harrastuksissa ja muissa mielenkiinnon kohteissa, kun taas rentoutuminen voi olla nuoremmille ja ruuhkavuosia eläville tärkeämpää.

Pandemian aikaan on puhuttu paljon sote-ammattilaisten jaksamisesta, mutta otsikoihin ovat nousseet myös opettajien uupumiset. Erityisesti lukio-opettajien väsymys on ollut esillä.

– Opettajien uupuminen ei ole yllättänyt. Opettajien työhyvinvoinnissa on isoja ongelmia, stressi ja työuupumus ovat tavallisia. Lukiossa on omat paineensa. Todistusten arvosanat ovat oppilaille entistä tärkeämpiä heidän pyrkiessään jatko-opintoihin. Voisi kuvitella, että tämä heijastuu opettajien jaksamiseen, tuo lisäpaineita jo muutoinkin hektiseen ja haastavaan työhön.

Virtanen toivoo päättäjiltä ja työolojen järjestäjiltä ymmärrystä siihen, kuinka paljon työolot vaikuttavat opettajien palautumiseen.

– Etenkin työpäivän aikainen palautuminen on tärkeää. Siihen yksittäisen opettajan on vaikea vaikuttaa, sillä päivä on hyvin strukturoitu. Välitunnitkin menevät helposti seuraavien tuntien valmisteluun.

– Palautumismahdollisuuksiin työpäivän aikana pitää kiinnittää huomiota yhteisöjen ja järjestelmän tasolla. Tätä ei voi jättää yksilön vastuulle, Virtanen huomauttaa.

Yhteisöllisyys tukee opettajaa

Tutkimuksessa nousi esille positiivinen havainto siitä, että yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus tukevat palautumista.

– Yhteenkuuluvuuden kokemuksia oli melko paljon. Tosin tämä tieto kerättiin ennen korona-aikaa. Sen rajoitukset ovat voineet vaikuttaa yhteisöllisyyden kokemiseen.

Virtanen on kuullut, että pandemian aikana ei toisinaan ole voitu kokoontua esimerkiksi opettajanhuoneeseen lainkaan.

Virtanen kannustaa järjestämään taukoja, jolloin koulujen henkilöstö voi kokoontua vapaammin ja jutella muistakin kuin työasioista.

Tauko päivällä kantaa iltaan asti

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin palautumista vapaa-ajalla ja työpäivän taukojen aikana. Mielen palautuminen työkuormituksesta ei ole vain lepoa ja rentoutumista, vaan sitä voivat edistää myös uuden oppimisen ja itsensä haastamisen, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset.

Tutkimuksen aineisto koostui laajasta kyselytutkimuksesta, viikon mittaisesta päiväkirjatutkimuksesta ja neljän viikon interventiotutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvisi, että palautuminen tauoilla vaikutti hyvinvointiin vielä illallakin.

Mobiilisovelluksella toteutettu Interventiotutkimus antoi viitteitä siitä, että loman aikaista palautumista voidaan tukea intervention avulla. Sovellusten käytettävyyttä on kuitenkin kehitettävä lisää.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*