Pitäisikö kotona etätöitä tekevä vakuuttaa laajemmin? Kuva Pixabay

Valtiovarainministeriö on tiedottanut pyrkivänsä laajentamaan työtapaturmasuojaa niin, että sen piiriin tulisi kotona tai muussa työnantajan hyväksymässä etätyöpaikassa työpäivän aikana tapahtuneet työtapaturmat.

Kaikki työnantajat on lailla velvoitettu vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Laissa säädetään, mitä vahinkoja korvataan työtapaturmina. Laki määrittää myös vakuutuksesta maksettavat korvaukset.

Etätyössä lakisääteinen työtapaturmavakuutus korvaa vain työnteon yhteydessä – toimistotyöläisellä lähinnä vain läppärin äärellä – sattuneen vahingon.

Vakuutusyhtiöissä on huomattu, että etätyöpäivien aikana sattuneiden vahinkojen niukat korvauskäytännöt tulevat monelle yllätyksenä.

Mainos”Valtiolla toisenlainen tilanne”

Valtiolle suunniteltu laajennettu työtapaturmasuoja ei koskisi työpäivän aikana tapahtuneita tapaturmia, jotka tapahtuvat etätyöpaikan ulkopuolella. Kuitenkin lapsen vieminen päivähoitoon ja sieltä hakeminen olisivat laajennetun suojan piirissä.

Neuvottelupäällikkö Anna Kukka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta kertoo, että keskusteluja etätyön laajemmasta vakuuttamisesta myös kuntapuolella on käyty. Hän kuitenkin korostaa, ettei kuntien tilannetta ei voi verrata suoraan valtioon.

– Valtion tilanne on sikäli toisenlainen, sillä sen ei työnantajana tarvitse ottaa vakuutusturvaa henkilöstölleen vakuutusyhtiöistä. Työtapaturma- ja ammattitautikorvaukset valtion työ- ja virkasuhteessa oleville korvataan valtion varoista, Kukka sanoo.

Kunta-alalla mahdollisuudet etäyöhön ovat valtion tehtäviä rajatummat, koska useissa tehtävissä työn luonteen vuoksi etätyö ei ole mahdollista.

– Tästä huolimatta moni kunta on jo vapaaehtoisesti laajentanut etätyötä tekevien vakuutusturvaa.

Pakollinen vakuutus työtapaturman ja ammattitaudin varalle rajaa etätyöläisen turvan melko tiukasti työntekoon. Jos lähtee liikkeelle työpisteeltä tietokoneen ääreltä vaikkapa kävelykokoukseen, liukastuu ja loukkaa itsensä, korvaus tapaturmasta on nykyisen käytännön mukaan voinut jäädä saamatta.

– Tosin korona-aikaan myös etätyötapaturmien korvauskäytäntöjen tulkintalinja on kehittynyt työntekijämyönteisempään suuntaan, Kukka kertoo.

Uusia työnteon tapoja ja monipaikkaisuutta

VM kertoo tiedotteessaan, että valtion henkilöstön työnteon yhteydessä sattuneet tapaturmat korvataan tälläkin hetkellä riippumatta työn tekemisen paikasta. Etätyötä tekevän tapaturmaturva on kuitenkin suppeampi kuin läsnätyötä tekevän, sillä nykyisessä laissa on säädetty rajoituksia etätyötä tekevän korvaussuojaan.

VM:n mukaan lakimuutos valtion henkilöstön työtapaturmasuojan laajentamiseksi etätyössä on tarpeellinen, koska etätyöskentely on lisääntynyt koronapandemian aikana. Myös pandemian jälkeen valtiolla etätyötä tehdään ennusteen mukaan enemmän kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

Lisäksi valtiolla edistetään uusia työnteon tapoja ja monipaikkaista työtä, kuten etätyötä.

– Valtiolla läsnä- ja etätyö ovat samanarvoisia työskentelytapoja, minkä takia henkilöstöä tulee kohdella tasapuolisesti myös tapaturman sattuessa, ministeriöstä kerrotaan, VM kertoo tiedotteessaan.

Alustavia keskusteluja kuntapuolella

KT:n Kukka kertoo, että mitään yleistä ja yhteistä suositusta kunta-alalla etätyön vakuutusturvan laajentamiseksi ei ole. Tosin alustavia keskusteluja on ollut siitä, pitäisikö muutostarpeita arvioida kolmikantaisessa valmistelussa.

– Työelämä muuttuu, ja voi olla tarpeen tarkastella tilannetta. Olemme työnantajapuolella kuitenkin suhtautuneet nihkeästi velvollisuuksien lisäämiseen lainsäädännön kautta. Ajatus on pikemminkin ollut, että korvauskäytännön olisi kehityttävä ajassa.

Kärpäsestä härkänen?

Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT:stä kertoo esimerkin lakisääteisen vakuutuksen kattavuudesta lähi- ja etätyön tekemisestä: Jos työpaikalla töitä tekevä lähtee lounaalle ruokalaan, kompastuu ja loukkaa itsensä, tapaturmavakuutus korvaa mahdolliset vahingot.

Sen sijaan jos etätöitä tekevä satuttaa itsensä työpisteeltä lounaan ajaksi poistuessaan, korvaukset ovat jääneet saamatta. Sama koskee vaikkapa käyntejä vessassa.

Hän pohtii toisaalta, ollaanko asiaa suurentelemassa. Toimistotyötä tekevän etätyöläisen päivään ei hurjia riskejä sisälly. Enemmän vahinkoja sattuu työmatkojen aikana.

Vakuutusyhtiöissä etätyöläisen turvasta on joka tapauksessa pandemian aikana kyselty yhä enemmän.

Hakonen kertoo, että monissa kunnissa on valmisteltu etätyön tai monipaikkaisen työn suosituksia ja sen yhteydessä pohdittu myös turvallisuutta. Etätyötä tehdään joka tapauksessa jatkossa myös kunta-alalla paitsi kotona ja mökillä, myös eri organisaatioiden yhteisissä etätyöpisteissä.

Hakonen huomauttaa, että joissakin kunnissa vakuutuksia etätyötä varten on otettu ja joissakin niistä ehditty jo luopuakin ylimääräisten kustannusten takia.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*