Vantaan Energian 300 miljoonan euron jätevoimalainvestointi on
aikataulussa ja budjetissa. Laitos on mitoitettu polttamaan 320 000
tonnia sekajätettä vuodessa. Rakennustyöt alkoivat 2011
maanrakennustöillä, peruskivi muurattiin toukokuussa 2012 ja
harjannostajaisia työmaalla vietettiin toukokuussa 2013.
 
– Uskon, että nyt alkanut koekäyttö ja voimalan käyttöönotto
kokonaisuudessaan sujuu suunnitellusti, ja jätevoimala voidaan ottaa
virallisesti tuotantokäyttöön alkusyksystä 2014, sanoo Vantaan Energian
toimitusjohtaja Pertti Laukkanen.
Nyt koekäytön aloittanut voimala tuottaa kaukolämpöä Vantaan
kaukolämpöverkkoon ja sähköä valtakunnan verkkoon huhtikuussa. Vuodessa
jätevoimala tuottaa 920 GWh kaukolämpöä ja 600 GWh sähköä. Tuotettu
määrä vastaa noin 100 000 vantaalaisen kerrostalokaksion käyttämää
lämpöä ja 200 000 kaksion käyttämää sähköä vuodessa.
Jätevoimalalla on monia myönteisiä vaikutuksia ympäristölle.
Sen myötä Vantaan Energian fossiilisten polttoaineiden (kivihiili,
maakaasu) käyttö energiantuotannossa vähenee noin 30 prosenttia ja
yhtiön hiilidioksidipäästöt Vantaalla vähenevät noin viidenneksen.
Voimala tehostaa sekajätteen hyötykäyttöä, kun jätteet eivät enää päädy
kaatopaikoille.
Tähänastisessa koekäytössä voimalan päästöt ovat jääneet
huomattavasti lupaehdoissa sallittuja pienemmiksi. Typen oksidien
pitoisuudet ovat enimmillään olleet noin puolet sallitusta ja muut
lupaehdoissa rajatut päästöt noin 10 prosenttia, hiukkaspäästöt
ainoastaan pari prosenttia sallitusta.
Polttaminen ei vähennä kierrätystä
Uudessa jätevoimalassa käsitellään ne kodeissa kertyvät
jätteet, joita ei pystytä kierrättämään materiaalina. Muiden jätteiden
kierrätys jatkuu edelleen. Jätevoimalan käynnistymisen ansiosta
pääkaupunkiseudulla saavutetaan valtakunnallinen
energiahyödyntämistavoite kotitalousjätteen osalta, kun vähintään 30
prosenttia kotitalouksien jätteestä hyödynnetään energiantuotannossa.
Jätteiden lajittelu on yhä tärkeää, jotta materiaalit saadaan
ensisijaisesti uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Biojätteen, paperin ja
kartongin keräys jatkuu edelleen. HSY tarjoaa kartongin keräyspalvelua
pääkaupunkiseudulla vähintään 10 huoneiston taloyhtiöissä vuonna 2015.
Lasin ja metallin keräyksen HSY aloitti kaikissa vähintään 20 asunnon
kiinteistöissä marraskuussa. Jätteiden lajittelu on entistäkin
helpompaa, kun keräysastiat eri jätteille ovat taloyhtiön omassa
jätetilassa.
Ämmässuosta ekoteollisuuspuisto
Kun jätevoimala on otettu tuotantokäyttöön syyskuussa, päättyy
asukkaiden sekajätteiden kuljettaminen Ämmässuon kaatopaikalle. Tähän
pyritään jo jätevoimalan koekäytön aikana huhtikuussa.
 
HSY selvittää parhaillaan mahdollisuuksia luoda
jätteenkäsittelykeskuksesta uusi seudullinen materiaalitehokkuutta
edistävä ekoteollisuuspuisto, jossa HSY:n omien toimintojen välittömään
läheisyyteen pyritään synnyttämään kumppanuuksiin ja yritysyhteistyöhön
nojaavaa uutta tuotantoa, palveluita ja jätemateriaalien jalostusta.

Kuva: Olli-Pekka Orpo

Avatar
Paavo Taipale
paavo.taipale@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*