Tulviin varautumiseen ja tulvavahinkojen vähentämiseen suunnitellaan 500 toimenpide-ehdotusta.

Suomen 21 merkittävää tulvariskialuetta koskevat ehdotukset kattavat tulvien ennaltaehkäisyn, suojelutoimenpiteet, toiminnan tulvatilanteissa, valmiustoimet sekä tulvan jälkeiset toimenpiteet.

Painopiste on vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja varautumisessa. Paikoin esitetään myös tulvasuojelutoimenpiteitä kuten penkereitä ja tulvavesien pidättämistä.

Suunnitelmissa kaivataan nykyistä tehokkaampaa tiedottamista, jotta asukkaat sekä ja julkiset ja yksityiset tahot voivat paremmin varautua tulviin myös omatoimisesti.

MainosTulvavahinkoja voidaan ennaltaehkäistä järkevällä maankäytöllä sekä rakentamisella. Tulvavesiä voidaan pidättää myös luonnonmukaisin keinoin ja suojella riskikohteita tilapäisin tulvasuojeluratkaisuin. Lisäksi ehdotetaan nykyisten vesistöjen säännöstelyiden kehittämistä ottaen huomioon erilaisten tulvatilanteiden vaarat.

Tulvariskien hallinta ja vesien hoito sovitetaan yhteen

Tulvariskien hallintasuunnitelmat vaikuttavat myös vesienhoidon suunnitteluun. Suunnitelmissa on otettava huomioon alueelliset ja paikalliset olosuhteet sekä vesienhoidon tavoitteet.

Vastaavasti tulvasuojeluhankkeet on esitettävä myös vesienhoitosuunnitelmissa, jos ne vaikuttavat vesienhoidon tavoitteisiin. Eri alueiden vesienhoitosuunnitelmat ovat samaan aikaan kuultavina tulvariskien hallintaan laadittujen suunnitelmien kanssa.

– Esimerkiksi tulvavesien viivyttäminen peltoalueiden kosteikoissa ja ojitetuilla soilla voi vähentää myös ravinnekuormitusta. Uusi maaseutuohjelma sekä valmisteilla oleva Kansallinen metsästrategia edistävät osaltaan tällaisia toimenpiteitä, toteaa valtiosihteeri Risto Artjoki maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön nimeämissä tulvaryhmissä, joissa oli edustajia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus) sekä maakuntien liitoista, kunnista ja pelastustoimesta.

Valmisteluun osallistui myös alueiden asukkaita, yrittäjiä sekä muita etutahoja. Tulva-asiantuntemusta työhön tuovat ELY-keskukset, joita avustaa Suomen ympäristökeskus ja Tulvakeskus.

Suunnitelmaehdotukset verkossa

Kartta merkittävistä tulvariskialueista

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*