Lahden kaupunki twiittaa.

Virkamieseettinen neuvottelukunta katsoo, että sosiaalinen media voi parantaa hallinnon läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta kansalaisten kanssa. Neuvottelukunta kannustaa viranomaisia käyttämään sosiaalista mediaa.

Kannanotossaan neuvottelukunta kuitenkin muistuttaa vastuullisuudesta ja huolellisuudesta somen käytössä.

– Virkamiehen on ehdottomasti vältettävä esittämästä henkilöitä tai ryhmiä koskevia hyvien tapojen vastaisia näkemyksiä niin työtehtävissä kuin yksityishenkilönä. Käyttäytymissäännöt koskevat kaikkia virkamiehiä, mutta asema ja tehtävät vaikuttavat vaatimusten tasoon, neuvottelukunta toteaa.

Se muistuttaa myös, että sosiaalisessa mediassa julkaistu viesti on kerralla laajalle joukolle julkinen ja myös peruuttamaton.

Mainos– Sosiaalisen median nopean kehityksen vuoksi virastoissa on keskusteltava säännöllisesti virkamiesetiikasta ja virkamiehen toiminnasta sosiaalisessa mediassa, neuvottelukunta katsoo.

 

Neuvottelukunta arvioi myös roolijakoa

 

Virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävä on tarkastella virkamiesetiikkaa osana poliittis-hallinnollisen järjestelmän kokonaisuutta.  Julkishallinnon etiikkaan liittyy neuvottelukunnan tehtävissä myös virkamiesten ja poliitikkojen omat roolit. Etiikkaa tarkasteltaessa katsotaan, että kumpaankin ryhmään kuuluvien toimijoiden tulee toimia eettisesti kestävällä tavalla. Neuvottelukunnan tulee arvioida virkamiesten ja poliitikkojen välisen suhteen arvioiminen on osa neuvottelukunnan työtä.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat valtion virkamiehiä, yliopistoja, Julkisen sanan neuvostoa, Kuntatyönantajia, Julkisen sanan neuvostoa, Elinkeinoelämän keskusliittoa sekä Transparency International Suomi ry:tä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*