Lastensuojelulaki kertoo selkeästi, että voiko koululaisten ja heidän vanhempiensa kokemiin koulukuljetushuoliin saada apua lastensuojeluilmoituksen kautta.

Lastensuojeluilmoituksien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Sama kehityssuunta jatkui viime vuonna, kun ilmoitusten määrä kasvoi neljällä prosentilla sitä edeltävään vuoteen verrattuna.

Tässä kehityskulussa on noussut esille kysymys, että mistä kaikesta lastensuojeluilmoituksia voi tehdä?

– Voiko lastensuojeluilmoituksen tehdä kokonaisen luokan lapsista, jos susi liikkuu koulun lähellä?

Kuntaliiton sote-yksikön erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen twiittasi edellisen kysymyksen viime maanantaina. Samalla hän kannusti kuuntelemaan vuoden ensimmäistä Lastensuojelutuntia, joka nähdään suorana lähetyksenä ensi tiistaina kello 12 alkaen.

Kunta.tv:n lähetyksessä käsitellään ajankohtaisia aiheita ja jaetaan yleistä tietoa lastensuojelusta, mutta susia koskevaan kysymykseen Puustinen-Korhonen vastaa jo nyt.

– Kollektiivista lastensuojeluilmoitusta ei voi tehdä Suomen lain mukaan. Lastensuojeluilmoitus lähtee lapsen yksilöllisestä tilanteesta.

– Ilmoituksen on perustuttava sen tekevän omiin havaintoihin, Puustinen-Korhonen lisää.

Pelko susien vaarallisuudesta on ymmärrettävää

Aila Puustinen-Korhonen ymmärtää vanhempien huolen lasten turvallisuudesta, jos susihavaintoja on tehty koulumatkan varrella.

Esimerkiksi kuluvalla viikolla Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK tiedotti, että susien vahinkoperusteiset ja kannanhoidolliseen metsästykseen perustuvat poikkeusluvat on saatava käyttöön.

Kaikista Suomen riistakeskuksen myöntämistä poikkeusluvista on valitettu ja ne on asetettu toimeenpanokieltoon.

Lisäksi MTK tiedotti, että susimäärän kasvaessa suden ja ihmisen kohtaamiset ja pihakäynnit ovat yleistyneet.

Mutta lastensuojelun kautta ei ratkaista susiin liittyviä huolia, Puustinen-Korhonen painottaa.

Eikä koulun oppilaista voida tehdä lastensuojeluilmoituksia, jos koulun sisäilman laatu herättää huolta, hän lisää.

Lain mukaan on toimittava

Kuntaliiton erityisasiantuntijan mukaan lastensuojeluilmoituksia halutaan tehdä entistä enemmän sellaisista asioista, jotka olisi ratkaistava jo lähtökohtaisesti jotain toista reittiä pitkin.

Lastensuojeluviranomaisella ei ole valtaa puuttua joka asiaan, Puustinen-Korhonen lisää.

– Lastensuojeluviranomaisen toimivalta on määritelty lastensuojelulaissa. Viranomaisen julkisen vallan käytölle on oltava laillinen peruste.

Kuka tahansa, joka uskoo, että lapsen vointia on syytä tutkia, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Sitten on vielä viranomaiset, joita koskee ilmoitusvelvollisuus, jos he havaitsevat ilmoituksen tarpeen.

Jokainen lastensuojeluilmoitus on lain mukaan käsiteltävä viipymättä ja selvitettävä aluksi, että onko kiireellistä avun tarvetta, Puustinen-Korhonen huomauttaa.

– Palvelutarpeen arviointi on yksi mahdollinen jatkotoimenpide.

Tarvittaessa kannattaa kysyä

Lastensuojeluilmoituksilla on tärkeä tehtävä lasten oikeuksien toteutumisessa ja siitäkin lähtökohdasta on hyvä, että ihmisillä on mahdollisimman hyvin tiedossa, mikä on lastensuojelullinen asia.

Kun lastensuojeluilmoituksia tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, se helpottaa viranomaisten työtä keskittyä niihin tapauksiin, jotka heille kuuluvat, Puustinen-Korhonen lisää.

– Ja aina voi olla yhteydessä kunnan sosiaaliviranomaisiin, jos askarruttaa tietyn tapauksen kohdalla, että onko syytä tehdä lastensuojeluilmoitus vai ei.

Kunta.tv:n välittämä Lastensuojelutunti on eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja Kuntaliiton yhteinen palvelu.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*