Nuoret ovat tyytyväisiä etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Sosiaalisen vahvistumisen mittari, Sovari, on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Kuva: Ville Miettinen

Jopa 93 prosenttia nuorista ja nuorista aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa, selviää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n tekemästä Sovari-kyselystä.

Nuorista 39 prosenttia kokee saaneensa etsivästä nuorisotyöstä tukea mielenterveyteensä, ja 72 prosenttia kertoi saaneensa keskustelutukea etsivältä nuorisotyöntekijältä.

Joka neljäs nuori on käsitellyt etsivän nuorisotyöntekijän kanssa kokemaansa yksinäisyyttä sekä kriisiä tai vaikeaa elämäntilannetta.

”On tullut tunne, että jotakuta kiinnostaa ja joku välittää. Turvallisuuden tunne siitä, että minun ei tarvitse pystyä kaikkeen yksin ja että, jos tilanteeni ja mielenterveyteni menee vielä huonompaan suuntaan, on olemassa apua. Tärkein asia, jonka sain etsivästä nuorisotyöstä, on tämä turvallisuuden tunne.” – Etsivän nuorisotyön nuori

MainosEtsivä nuorisotyö saa nuorilta kiitettävän arvosanan 4,6 asteikolla 1-5:een. Nuorista 90 prosenttia arvioi, että etsivät nuorisotyöntekijät ovat onnistuneesti etsineet vaihtoehtoisia ratkaisuja heidän avutarpeisiinsa.

Kyselyyn vastanneista 79 prosenttia on erittäin tyytyväisiä etsivältä nuorisotyöntekijältä saamaansa tukeen ja valtaosa, 95 prosenttia, vähintään melko tyytyväisiä.

Nuoret kuvaavat etsivää nuorisotyöntekijää rinnalla kulkevaksi aikuiseksi, jonka puoleen voi kääntyä aina missä tahansa asiassa. Nuorten tyytyväisyys etsivään nuorisotyöhön on pysynyt valtaosin ennallaan.

Työpajatoiminnan laatu parani

Työpajojen valmentautujista yli 80 prosenttia kokee saaneensa valmentajilta tukea huoliinsa. Työpajaryhmissä vertaistuen merkitys on suuri, sillä lähes 80 prosenttia valmentautujista kertoo saaneensa tukea muilta valmentautujilta.

”Pajalta olen saanut innostusta uusiin harrastuksiin ja saanut samanhenkistä jutusteluseuraa työajan ulkopuolellekin. Työpajalla käyminen on myös antanut oleellista tukea masennuksesta toipumiseen, kun on ollut paikka, johon mennä ja josta huudeltaisiin perään, jos ei saapuisi paikalle.” –  Työpajan valmentautuja

Asteikolla 1-5:een työpajatoiminta saa arvosanan 4,3 toimintaan osallistuneilta nuorilta ja nuorilta aikuisilta. Kyselyn perusteella työpajatoiminnan laatu on parantunut kahden vuoden aikana.

Valmentautujat ovat voineet kokeilla entistä monipuolisemmin erilaisia tehtäviä sekä vaikuttaa entistä paremmin tehtäviensä valintaan työpajalla. Lisäksi he ovat saaneet entistä paremmin ohjausta tehtävissään ja kokeneet, että valmentajat hyväksyvät heidät omana itsenään.

Yksilövalmennuksessa valmentautujat ovat saaneet aiempaa paremmin tukea tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. He ovat olleet myös entistä motivoituneempia osallistumaan työpajatoimintaan.

Kyselyyn vastasi yhteensä noin 6 800 nuorta tai nuorta aikuista. Heistä yli 2 400 kertoi kokemuksistaan etsivästä nuorisotyöstä ja yli 4 300 arvioi työpajatoimintaa. Etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan osallistuu 43 000 nuorta ja aikuista vuosittain.

Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari, on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Sovari-mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*