Tampereen yliopistollinen sairaala on yksi maamme viidestä yliopistollisesta sairaalasta.

Ehdotus yliopistosairaalalisästä asettaa hyvinvointialueet rahoituksen osalta epätasa-arvoiseen asemaan. Näin toteaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue lausunnossaan.  

Yliopistosairaalalisän myötä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rahoitus vähenisi vuodesta 2024 alkaen pysyvästi yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. Käytännössä se tarkoittaisi noin 250 sairaanhoitajan, 90 lääkärin tai 197 pelastajan irtisanomista. 

–Päijät-Hämeessä on myös tehty vuosina 2020–2021 mittava taloudellinen sopeutus, eikä sitä ole mahdollista toistaa lähivuosina yhtä laajana ilman, että alueen väestön palvelut vaarantuvat, lausunnossa todetaan. 

Valtioneuvosto esittää hyvinvointialueiden rahoituksen perusteisiin muutosta, joka siirtäisi rahoitusta niille hyvinvointialueille, jotka ylläpitävät yliopistosairaaloita. Samalla alueiden asukaslukuun perustuva rahoitus vähenisi. 

MainosMyös Pohjois-Karjalan hyvinvointialue suhtautuu yliopistosairaalalisään kielteisesti. Se huomauttaa omassa lausunnossaan, että rahoituksen vähentyessä palvelutarve pysyisi hyvinvointialueella kuitenkin ennallaan.  

–Muutos olisi kohtuuton, sillä nykyinen siirtymätasaus on leikkaamassa rahoitusta vuodelle 2023 noin 86 miljoonaa euroa verrattuna tarpeeseen perustuvaan laskennalliseen rahoitukseen, lausunnossa kerrotaan. 

”Kustannukset katettava erillisrahoituksella”

Ehdotuksen mukaan lisällä korvattaisiin yliopistosairaaloita ylläpitävien alueiden muita korkeampia kustannuksia. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen mukaan väite on perusteeton. 

–Yliopistosairaalat hoitavat myös muiden hyvinvointialueiden asukkaita, mutta siitä ei kuitenkaan aiheudu ylimääräisiä kustannuksia, sillä muut hyvinvointialueet korvaavat nämä kustannukset täysimääräisesti ostaessaan palveluita yliopistosairaala-alueilta. 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue huomauttaa lausunnossaan lisäksi, että yliopistosairaalalisä ja mahdollisuus laskuttaa muiden hyvinvointialuiden asukkaita johtaisi päällekkäisyyteen.

Molemmat hyvinvointialueet esittävät valtioneuvostolle, että kustannukset on katettava suoraan yliopistosairaaloille osoitetulla, korvamerkityllä erillisrahoituksella. 

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus jättää lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 12.10. mennessä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa. 

Edellisen kerran valtioneuvosto esitti yliopistosairaalalisää keväällä, mutta kielteisten lausuntopalautteiden vuoksi lakiesitystä muutettiin. 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*