Ruska-aika kerää turisteja vuosittain Kuusamoon. Alueen paras ruska-aika ajoittuu perinteisesti syyskuun puoliväliin. Kuva: Ruka-Kuusamo Matkailu ry

Kuusamossa alkaa syyskuun puolivälissä maisema-arvokauppa, jossa matkailijat ja muut tahot voivat antaa vapaaehtoisia lahjoituksia eli niin kutsuttuja maisemahyvityksiä metsämaisemien ylläpitoon ja hoitoon. 

Hankkeen tavoitteena on edistää matkailulle tärkeiden maisemien säilymistä ja näin alueen vetovoimaisuuden ylläpitoa. Suomen metsäkeskuksen johtava asiantuntija Juhani Pyykkönen toteaa metsienhoidon olevan merkittävä teko alue- ja kuntatalouden edistämisen kannalta. 

– Kysymys on myös aluetaloudesta ja metsätalouden monista merkityksistä. Metsä tuottaa monia palveluja ja tuotteita, joista arvokkaat maisemat ovat yksi ja puuntuotanto toinen esimerkki. 

Maisema-arvokaupassa kerätyistä varoista maksetaan korvaus metsänomistajille, jotka vapaaehtoisesti hoitavat metsäaluettaan sen maisema- ja luontoarvon huomioiden. Kokeilun alkuvaiheessa sopimukset metsänomistajien kanssa solmitaan 10 vuodeksi kerrallaan.

Metsänomistajat voivat valita, haluavatko he siirtää alueen kokonaan puuntuotannon ulkopuolelle sopimuskauden ajaksi, vai käsitellä metsää tavalla, joka säilyttää metsän peitteisenä. Metsänomistajille maksettava korvaus määräytyy tämän mukaisesti.

– Maisemapuustoksi jäävästä osasta maksetaan korvaus joka vastaa puuntuotannon arvoa. Metsänomistaja siis tienaa saman verran, hoiti hän maisemaa tai tuotti puuta, Pyykkönen kertoo.

Monimuotoisuuden ylläpito prioriteetti sekä metsänomistajille että matkailijoille

Kiinnostusta arvokauppaan on sekä matkailijoiden että metsänomistajien joukossa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan Kuusamon metsänomistajista merkittävä osa, 43 prosenttia, on kiinnostunut olemaan mukana maisema- ja virkistysarvokaupassa. Pyykkösen mukaan on luonnollinen osa monien metsänomistajien omistuksen tavoitteita.

– Osalla metsänomistajista on taloustavoitteiden ohella myös maiseman ja ympäristön hoitoon liittyviä tavoitteita. Tämä on puun myynnille vaihtoehtoinen tulo, joka vastaa myös metsänomistajien toiveisiin.

Myös valtaosa Kuusamon matkailijoista on Luken tutkimusten perusteella valmis osallistumaan taloudellisesti luontoarvojen vaalimiseen matkakohteessa.

Kokeiluun on valittu mukaan matkailun kannalta keskeisiä maisemakohteita kuten Karhunkierroksen varret sekä maisemapaikoilta kuten Rukatunturilta tai Konttaiselta avautuvat näkymät. 

Maisema-arvokauppaan liittyvä varojen keruu ja maisemanhoitotoimenpiteiden suunnittelu ovat osa kansainvälistä SINCERE-hanketta. Kokeilu toteutetaan yhteistyönä Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistyksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*